Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
图表显示在...水平下保持稳定
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
图片中包含...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Beschreibung eines Bilds
该图表显示,...至...期间,...比...多
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

图表表明...,因此得出...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
图表的变化表明...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
图中有明确的分布模式,这意味着...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
因此,该图表可以用来预测...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

数字...代表...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
数字...表示...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
示图...表示...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
示图...描绘...
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung