Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Grafiken, Bilder und Diagramme

Inhaltsverzeichnis | Einführung | Hauptteil | Statistik | Grafiken, Bilder und Diagramme | Schluss | Zitieren | Abkürzungen

Grafiken, Bilder und Diagramme - Beschreibung

该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
图表显示在...水平下保持稳定
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Beschreibung eines Trends in einer grafischen Darstellung
图片中包含...
V obrázku je obsažen(a)...
Beschreibung eines Bilds
该图表显示,...至...期间,...比...多
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Beschreibung der Inhalte in einer grafischen Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Interpretation

图表表明...,因此得出...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
图表的变化表明...
Tvar grafu ukazuje, že...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
图中有明确的分布模式,这意味着...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Tiefergehende Interpretation und Erklärung einer grafischen Darstellung
因此,该图表可以用来预测...
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Vermutung eines zukünftigen Trends in einer grafischen Darstellung
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Beschreibung von unterschiedlichen Erklärungsansätzen für eine grafische Darstellung

Grafiken, Bilder und Diagramme - Legende

数字...代表...
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
数字...表示...
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
示图...表示...
Diagram... zkoumá...
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung
示图...描绘...
Diagram... znázorňuje
Beschreibung eines Texts unter einer grafischen Darstellung