Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Allgemeine Einführung in ein Thema
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Allgemeine Einführung in ein Thema
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Trecând din nou în revistă factorii...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
รูปแบบคงที่...คือ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Această lucrare explorează cauzele...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

ในความหมาย... หมายถึง...
Prin definiție, ... înseamnă...
Definition eines Begriffs
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definition eines Begriffs
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definition eines Begriffs
คำนี้...หมายถึง...
Termenul...se referă la...
Definition eines Begriffs
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...este înțeles ca...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Este important să accentuăm...
Betonung der Relevanz einer Definition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
เราหมายถึงว่า...
Ceea ce vrem să spunem este...
Weiterführende Erklärung einer Definition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Weiterführende Erklärung einer Definition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Vorstellung der zentralen Hypothese
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Vorstellung der zentralen Hypothese
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Vorstellung der zentralen Hypothese
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Vorstellung der zentralen Hypothese
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit