Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Ya es bien sabido que...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Mucho se ha escrito sobre...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Examinaremos los factores...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Un tema persistente en... es...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Esta investigación explora las causas de...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Tenemos como propósito...
Amacımız ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

...es por definición...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definition eines Begriffs
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definition eines Begriffs
Es importante entender correctamente la definición de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definition eines Begriffs
El término... se refiere a...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definition eines Begriffs
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
De acuerdo con..., ... se define como...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... se entiende como...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Es importante enfatizar...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Betonung der Relevanz einer Definition
Nuestro punto de enfoque será...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Queremos decir...
Demek istediğimiz şu ki ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
X encontró una relación significativa entre... y ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit