Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Para responder esta questão deve-se observar...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Közismert tény, miszerint...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Rengeteg anyag szól arról...
Allgemeine Einführung in ein Thema
É consenso geral que...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Analisa-se agora os fatores...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Esta análise visa identificar...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Um tópico/ assunto frequente em...é...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
A célunk, hogy...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Por definição, ... significa...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definition eines Begriffs
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definition eines Begriffs
É importante deixar claro a definição de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definition eines Begriffs
O termo...refere-se à/ao...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definition eines Begriffs
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
De acordo com...,...é definido(a) como...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...geralmente significa...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
É importante enfatizar que...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Betonung der Relevanz einer Definition
O foco é em/no/na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
O que se quer dizer é...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Weiterführende Erklärung einer Definition
Diversas explicações foram dadas.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Vorstellung der zentralen Hypothese
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...encontrou significante correlação entre...e...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit