Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Para responder esta questão deve-se observar...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Muito já foi escrito/ dito sobre...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Allgemeine Einführung in ein Thema
É consenso geral que...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Analisa-se agora os fatores...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Esta análise visa identificar...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Um tópico/ assunto frequente em...é...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Amacımız ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Por definição, ... significa...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Definition eines Begriffs
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Definition eines Begriffs
É importante deixar claro a definição de...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Definition eines Begriffs
O termo...refere-se à/ao...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Definition eines Begriffs
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
De acordo com...,...é definido(a) como...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...geralmente significa...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
É importante enfatizar que...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Betonung der Relevanz einer Definition
O foco é em/no/na...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
O que se quer dizer é...
Demek istediğimiz şu ki ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Diversas explicações foram dadas.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...encontrou significante correlação entre...e...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit