Dänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Para responder esta questão deve-se observar...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Det er et velkendt faktum at...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Allgemeine Einführung in ein Thema
É consenso geral que...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Analisa-se agora os fatores...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Esta análise visa identificar...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Et vedvarende emne i...er...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Vores formål er at...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Por definição, ... significa...
Ved definition...betyder...
Definition eines Begriffs
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Definition eines Begriffs
É importante deixar claro a definição de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Definition eines Begriffs
O termo...refere-se à/ao...
Termet... henviser til...
Definition eines Begriffs
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
De acordo com...,...é definido(a) como...
Ifølge..., defineres...som...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...geralmente significa...
...forståes sædvanligvis som...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
É importante enfatizar que...
Det er vigtigt at understrege...
Betonung der Relevanz einer Definition
O foco é em/no/na...
Vores fokus er på...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
O que se quer dizer é...
Hvad vi mener er at...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Diversas explicações foram dadas.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...encontrou significante correlação entre...e...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit