Spanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Het is een welbekend feit dat ...
Ya es bien sabido que...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Mucho se ha escrito sobre...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Examinaremos los factores...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Een vast onderwerp in ... is ...
Un tema persistente en... es...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Esta investigación explora las causas de...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Ons doel is, ...
Tenemos como propósito...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Volgens de definitie betekent ... ...
...es por definición...
Definition eines Begriffs
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Definition eines Begriffs
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Es importante entender correctamente la definición de...
Definition eines Begriffs
Het begrip ... heeft betrekking op ...
El término... se refiere a...
Definition eines Begriffs
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
De acuerdo con..., ... se define como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... wordt in het algemeen opgevat als ...
... se entiende como...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Es importante enfatizar...
Betonung der Relevanz einer Definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Nuestro punto de enfoque será...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Daarmee bedoelen we ...
Queremos decir...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Se han ofrecido varias explicaciones...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit