Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Het is een welbekend feit dat ...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Trecând din nou în revistă factorii...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Een vast onderwerp in ... is ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Această lucrare explorează cauzele...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Ons doel is, ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Volgens de definitie betekent ... ...
Prin definiție, ... înseamnă...
Definition eines Begriffs
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definition eines Begriffs
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definition eines Begriffs
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termenul...se referă la...
Definition eines Begriffs
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
... wordt in het algemeen opgevat als ...
...este înțeles ca...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Este important să accentuăm...
Betonung der Relevanz einer Definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Daarmee bedoelen we ...
Ceea ce vrem să spunem este...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit