Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Allgemeine Einführung in ein Thema
これは周知の事実だが、・・・
On tunnettu tosiasia, että...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Allgemeine Einführung in ein Thema
・・・・と言われているが、・・・
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
・・・・という事実について検討すると、・・・
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Itsepintainen perusajatus... on...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
最近では・・・・と言われているが、
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
私たちの目的は・・・・
Tarkoituksemme on...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definition eines Begriffs
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definition eines Begriffs
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definition eines Begriffs
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termi... viittaa...
Definition eines Begriffs
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
...mukaan ... määritellään...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
・・・・を強調することは重要である。
On tärkeää painottaa...
Betonung der Relevanz einer Definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Keskitymme...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
私たちが意味しているのは・・・・
Tarkoitamme tällä, että...
Weiterführende Erklärung einer Definition
複数の例が見受けられる。
Useita selityksiä on tarjottu.
Weiterführende Erklärung einer Definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Nämä selitykset kumpuavat...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Vorstellung der zentralen Hypothese
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Vorstellung der zentralen Hypothese
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Vorstellung der zentralen Hypothese
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit