Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Allgemeine Einführung in ein Thema
On tunnettu tosiasia, että...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Trecând din nou în revistă factorii...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Itsepintainen perusajatus... on...
O temă recurentă in domeniul...este...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Această lucrare explorează cauzele...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Tarkoituksemme on...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Määritelmältään...tarkoittaa...
Prin definiție, ... înseamnă...
Definition eines Begriffs
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Definition eines Begriffs
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Definition eines Begriffs
Termi... viittaa...
Termenul...se referă la...
Definition eines Begriffs
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mukaan ... määritellään...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...este înțeles ca...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
On tärkeää painottaa...
Este important să accentuăm...
Betonung der Relevanz einer Definition
Keskitymme...
Atenţia noastră este acum asupra...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Tarkoitamme tällä, että...
Ceea ce vrem să spunem este...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit