Japanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Allgemeine Einführung in ein Thema
On tunnettu tosiasia, että...
これは周知の事実だが、・・・
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
・・・・と言われているが、・・・
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
・・・・という事実について検討すると、・・・
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Itsepintainen perusajatus... on...
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
最近では・・・・と言われているが、
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Tarkoituksemme on...
私たちの目的は・・・・
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Määritelmältään...tarkoittaa...
定義により、・・・・は・・・・を表す。
Definition eines Begriffs
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Definition eines Begriffs
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Definition eines Begriffs
Termi... viittaa...
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Definition eines Begriffs
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mukaan ... määritellään...
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
On tärkeää painottaa...
・・・・を強調することは重要である。
Betonung der Relevanz einer Definition
Keskitymme...
私たちは・・・・に重点を置いている。
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Tarkoitamme tällä, että...
私たちが意味しているのは・・・・
Weiterführende Erklärung einer Definition
Useita selityksiä on tarjottu.
複数の例が見受けられる。
Weiterführende Erklärung einer Definition
Nämä selitykset kumpuavat...
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit