Esperanto | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Allgemeine Einführung in ein Thema
On tunnettu tosiasia, että...
Estas konata fakto, ke...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Itsepintainen perusajatus... on...
Daura temo en... estas...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Tarkoituksemme on...
Nia celo estas...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Määritelmältään...tarkoittaa...
Per difino... signifas...
Definition eines Begriffs
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Definition eines Begriffs
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Estas grave, havi certe la difino de...
Definition eines Begriffs
Termi... viittaa...
La termino... rilatas al...
Definition eines Begriffs
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...mukaan ... määritellään...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
...estas kutime komprenita por signifi...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
On tärkeää painottaa...
Gravas emfazi...
Betonung der Relevanz einer Definition
Keskitymme...
Nia fokuso estas sur...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Tarkoitamme tällä, että...
Kion ni volas diri, estas ke...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Useita selityksiä on tarjottu.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Nämä selitykset kumpuavat...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit