Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Estas konata fakto, ke...
Het is een welbekend feit dat ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Daura temo en... estas...
Een vast onderwerp in ... is ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Nia celo estas...
Ons doel is, ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Per difino... signifas...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definition eines Begriffs
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definition eines Begriffs
Estas grave, havi certe la difino de...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definition eines Begriffs
La termino... rilatas al...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definition eines Begriffs
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...estas kutime komprenita por signifi...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Gravas emfazi...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Betonung der Relevanz einer Definition
Nia fokuso estas sur...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Kion ni volas diri, estas ke...
Daarmee bedoelen we ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Weiterführende Erklärung einer Definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit