Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Estas konata fakto, ke...
On tunnettu tosiasia, että...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Daura temo en... estas...
Itsepintainen perusajatus... on...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Nia celo estas...
Tarkoituksemme on...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Per difino... signifas...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Definition eines Begriffs
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Definition eines Begriffs
Estas grave, havi certe la difino de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Definition eines Begriffs
La termino... rilatas al...
Termi... viittaa...
Definition eines Begriffs
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
...mukaan ... määritellään...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...estas kutime komprenita por signifi...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Gravas emfazi...
On tärkeää painottaa...
Betonung der Relevanz einer Definition
Nia fokuso estas sur...
Keskitymme...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Kion ni volas diri, estas ke...
Tarkoitamme tällä, että...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Useita selityksiä on tarjottu.
Weiterführende Erklärung einer Definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Nämä selitykset kumpuavat...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit