Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Estas konata fakto, ke...
众所周知...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Multa estas verkita kaj dirita pri...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Allgemeine Einführung in ein Thema
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
如今,大家普遍认为...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
我们审视...等方面。
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
在此分析基础上,我们论证...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Daura temo en... estas...
在...领域,学者们普遍认为...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
这项研究探寻...的原因
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
近期相关研究的作者建议...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Nia celo estas...
我们的目的是...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Per difino... signifas...
根据定义,...的意思是...
Definition eines Begriffs
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Definition eines Begriffs
Estas grave, havi certe la difino de...
明确...的定义很重要
Definition eines Begriffs
La termino... rilatas al...
术语...指...
Definition eines Begriffs
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
根据标准模型,...可以被定义为...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
根据...,...被定义为...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...estas kutime komprenita por signifi...
...普遍被认为是指...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
提到...,通常我们想到的是...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Gravas emfazi...
强调...很重要
Betonung der Relevanz einer Definition
Nia fokuso estas sur...
我们的关注点在...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
最后,我们应该明确对...的定义
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Kion ni volas diri, estas ke...
我们的意思是...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
就此可以提供几种解释。
Weiterführende Erklärung einer Definition
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
根据...,其他学者认为...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
研究表明多种因素与...相关
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
...发现...和...存在重要关联
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit