Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Allgemeine Einführung in ein Thema
Det er et velkendt faktum at...
Het is een welbekend feit dat ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Allgemeine Einführung in ein Thema
Generelt set er det i dag aftalt at...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
Et vedvarende emne i...er...
Een vast onderwerp in ... is ...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
Vores formål er at...
Ons doel is, ...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

Ved definition...betyder...
Volgens de definitie betekent ... ...
Definition eines Begriffs
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Definition eines Begriffs
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Definition eines Begriffs
Termet... henviser til...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Definition eines Begriffs
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Ifølge..., defineres...som...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...forståes sædvanligvis som...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
Det er vigtigt at understrege...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Betonung der Relevanz einer Definition
Vores fokus er på...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
Hvad vi mener er at...
Daarmee bedoelen we ...
Weiterführende Erklärung einer Definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Weiterführende Erklärung einer Definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Erläuterung der Grundlage für die Definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Vorstellung der zentralen Hypothese
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Vorstellung der zentralen Hypothese
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Vorstellung der zentralen Hypothese
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit