Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Einführung

Einführung - Einleitung

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Allgemeine Einleitung einer Arbeit
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Einführung eines bestimmten Themas, auf dem der Fokus der Arbeit liegt
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Allgemeine Einführung in ein Thema
众所周知...
Közismert tény, miszerint...
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Rengeteg anyag szól arról...
Allgemeine Einführung in ein Thema
如今,大家普遍认为...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Einführung in ein Thema, bei dem allgemeine Einigkeit herrscht, die aber vom Autor in Frage gestellt wird
我们审视...等方面。
Utána áttekintjük a tényezőket...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
在此分析基础上,我们论证...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Herausarbeitung des Themas einer Arbeit
在...领域,学者们普遍认为...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Allgemeine Einführung in ein wohlbekanntes Thema
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Betonung der Bedeutung einer Arbeit
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Gezielte Darstellung des Themas einer Arbeit nach der allgemeinen Einführung
这项研究探寻...的原因
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Spezifische Aussage zum Ziel der Arbeit
近期相关研究的作者建议...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Erläuterung des aktuellen Stands der Forschung zum Untersuchungsgegenstand
我们的目的是...
A célunk, hogy...
Beschreibung der primären Ziele der Arbeit
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Beschreibung der Methodik und Einführung in die zentralen Aspekte der Arbeit

Einführung - Definitionen

根据定义,...的意思是...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Definition eines Begriffs
在这篇论文中,术语...的意思是...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Definition eines Begriffs
明确...的定义很重要
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Definition eines Begriffs
术语...指...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Definition eines Begriffs
根据标准模型,...可以被定义为...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
根据...,...被定义为...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
...普遍被认为是指...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
提到...,通常我们想到的是...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Definition eines Begriffs, für den bereits eine Definition existiert, die aber Spielraum für Interpretation bietet
两个简短的例子可以解释这一概念。
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Einleitung zu Beispielen zur Erläuterung einer Definition
强调...很重要
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Betonung der Relevanz einer Definition
我们的关注点在...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Informelle Art, einen Begriff zu definieren
最后,我们应该明确对...的定义
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Definition eines Begriffs am Ende eines Abschnitts
我们的意思是...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Weiterführende Erklärung einer Definition
就此可以提供几种解释。
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Weiterführende Erklärung einer Definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Erläuterung der Grundlage für die Definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Zusammenführung von zwei Erklärungen zur Definition eines Begriffs
根据...,其他学者认为...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Beschreibung von neueren Beiträgen auf Basis einer Standard-Definition

Einführung - Hypothesen

那么核心问题是:...将如何影响...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Vorstellung der zentralen Hypothese
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Vorstellung der zentralen Hypothese
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Vorstellung der zentralen Hypothese
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Vorstellung der zentralen Hypothese
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Vorstellung der zentralen Hypothese
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Vorstellung der Hypothese und Darlegung der Einzigartigkeit der Arbeit
研究表明多种因素与...相关
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beschreibung der relevanten Faktoren in Bezug auf die Arbeit und Hypothese
...发现...和...存在重要关联
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Beschreibung der Relevanz einer bestimmten Arbeit für die eigene Arbeit