Polnisch | Phrasen - Reisen | Zahlen und Geld

Zahlen und Geld - Zahlen

零(líng)
zero
Zahl
一(yī)
jeden
Zahl
二(èr)
dwa
Zahl
三(sān)
trzy
Zahl
四(sì)
cztery
Zahl
五(wǔ)
pięć
Zahl
六(liù)
sześć
Zahl
七(qī)
siedem
Zahl
八(bā)
osiem
Zahl
九(jiǔ)
dziewięć
Zahl
十(shí)
dziesięć
Zahl
十一(shíyī)
jedenaście
Zahl
十二(shí'èr)
dwanaście
Zahl
十三(shísān)
trzynaście
Zahl
十四(shísì)
czternaście
Zahl
十五(shíwǔ)
piętnaście
Zahl
十六(shíliù)
szesnaście
Zahl
十七(shíqī)
siedemnaście
Zahl
十八(shíbā)
osiemnaście
Zahl
十九(shíjiǔ)
dziewiętnaście
Zahl
二十(èrshí)
dwadzieścia
Zahl
三十(sānshí)
trzydzieści
Zahl
四十(sìshí)
czterdzieści
Zahl
五十(wǔshí)
pięćdziesiąt
Zahl
六十(liùshí)
sześćdziesiąt
Zahl
七十(qīshí)
siedemdziesiąt
Zahl
八十(bāshí)
osiemdziesiąt
Zahl
九十(jiǔshí)
dziewięćdziesiąt
Zahl
一百(yībǎi)
sto
Zahl
一百万(yībǎi wàn)
milion
Zahl
十亿(shí yì)
miliard
Zahl

Zahlen und Geld - Geld

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
Czy można płacić ___?
Nachfragen, welche Zahlmethoden möglich sind
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
... kartą kredytową?
Zahlungsmethode
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... kartą debetową?
Zahlungsmethode
…现金?(…xiànjīn?)
... gotówką?
Zahlungsmethode
…支票?(…zhīpiào?)
... czekiem?
Zahlungsmethode
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
Du willst Geld einer Währung in eine andere umtauschen
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
Nach dem Wechselkurs fragen

Zahlen und Geld - Bankautomat

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
Podaj PIN.
Es wird nach Deinem persönlichen Pin gefragt
取款(qǔkuǎn)
Wypłata gotówki
Die Option zum Geld abheben
确认(quèrèn)
Akceptuj
Einen Arbeitsvorgang akzeptieren
取消(qǔxiāo)
Anuluj
Einen Arbeitsvorgang abbrechen
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
Wybierz kwotę
Den Geldbetrag auswählen
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Eine Quittung für das Geldabheben bekommen