Thai | Phrasen - Reisen | Unterwegs

Unterwegs - Ort

Kayboldum.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du weißt nicht, wo Du bist
Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen
__ı nerede bulurum?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Nach einem bestimmten Ort fragen
... bir banyo?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
Zimmer
... bir banka/döviz bürosu?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
Gebäude
... bir otel?
...โรงแรม? (rong ram?)
Gebäude
... bir benzin istasyonu?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
Gebäude
... bir hastane?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
Gebäude
... bir eczane?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
Gebäude
... bir büyük mağaza?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
Gebäude
... bir süpermarket?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
Gebäude
... otobüs durağı?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
Ort
... bir metro istasyonu?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
Ort
... bir turist bilgi ofisi?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
Gebäude
.. bir ATM/para çekme makinası?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
Ort
__ye nasıl varırım?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen
... eski kasaba merkezi?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestimmter Ort
... tren istasyonu?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestimmter Ort
... havaalanı?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestimmter Ort
... polis merkezi?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestimmter Ort
... [ülke]'nin konsolosluğu?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
die Botschaft von einem bestimmten Land
İyi bir __ tavsiye edebilir misiniz?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen
... barlar?
...บาร์? (...bar?)
Ort
... kafeler?
...คาเฟ่? (...cafe?)
Ort
... restoranlar?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
Ort
... gece kulüpleri?
...ผับ? (...pub?)
Ort
... oteller?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
Ort
... turistik atraksiyonlar?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
Ort
... tarihi alanlar?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
Ort
... müzeler?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
Ort

Unterwegs - Weganweisungen

Sola dön.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Weganweisungen geben
Sağa dön.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Weganweisungen geben
Düz git.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Weganweisungen geben
Geri git.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Weganweisungen geben
Dur.
หยุด (yhood)
Weganweisungen geben
__'e doğru git.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Weganweisungen geben
__'ı geç.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Weganweisungen geben
__'i bekle.
ระวัง___ (rawang____.)
Weganweisungen geben
yokuş aşağı
ลงเขา (long kao)
Weganweisungen geben
yokuş yukarı
ขึ้นเขา (kuen kao)
Weganweisungen geben
kavşak
สี่แยก (see yak)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
trfik ışıkları
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
park
จอดรถ (jord-rod)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug

Nereden bir otobüs/tren bileti bulabilirim?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Nach einem Fahrkartenschalter fragen
_[yer]_e bir __ almak istiyorum lütfen?
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen
... tek bilet ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
einfache Fahrkarte
dönüş bileti
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt
... birinci sınıf/ikinci sınıf bilet ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Fahrkarte für die 1./2. Klasse
... günlük ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
... haftalık ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst
... aylık ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst
_[yer]_'ye bir bilet ne kadar?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen
(Cam kenarına) koltuk ayırtmak istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Einen bestimmen Platz reservieren
Bu tren/otobüs _[yer]_'de duruyor mu?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt
_[yer]_'e gitmek ne kadar sürer?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Nach der Fahrzeit fragen
_[yer]_ otobüsü/treni ne zaman ayrılıyor?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt
Bu koltuk ayırtıldı mı?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist
Bu benim koltuğum
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder

açık
เปิด (perd)
Ein Geschäft ist geöffnet
kapalı
ปิด (pid)
Ein Geschäft ist geschlossen
giriş
ทางเข้า (tang kao)
Schild für den Eingang
çıkış
ทางออก (tang-ork)
Schild für den Ausgang
itiniz
ผลัก (pluk)
çekiniz
ดึง (deung)
erkekler
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilette für Männer
kadınlar
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilette für Frauen
dolu
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt
boş
ว่าง (wang)
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi

Taksi çağırmak için numarayı biliyor musunuz?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen
_[yer]_ 'e gitmem gerekiyor.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst
_[yer]_'e gitmek ne kadar?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen
Burada bir dakika bekleyebilir misiniz?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst
Şu arabayı takip et!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist

Unterwegs - Autovermietung

Araba nereden kiralanıyor?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst
Büyük araba/küçük araba/kamyon kiralamak istiyorum.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest
... bir gün/bir hafta için.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest
Tam kapsamlı sigorta istiyorum.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Den vollen Versicherungsschutz bekommen
Sigortaya ihtiyacım yok.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Überhaupt keine Versicherung bekommen
Arabayı geriye dolu bir banzin deposuyla mı getirmeliyim?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst
Bir sonraki petrol istasyonu nerede?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen
İkinci bir şoför dahil etmek istiyorum.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.
Şehirde/otoyollarda hız limiti ne?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Nach dem Tempolimit in der Region fragen
Depo dolu değil.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist
Motordan garip bir ses geliyor.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
Araba hasarlı.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist