Portugiesisch | Phrasen - Reisen | Unterwegs

Unterwegs - Ort

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Eu estou perdido (a).
Du weißt nicht, wo Du bist
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Onde eu encontro ___?
Nach einem bestimmten Ort fragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... um banheiro?
Zimmer
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... um banco/uma casa de câmbio?
Gebäude
...โรงแรม? (rong ram?)
... um hotel?
Gebäude
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... um posto de gasolina?
Gebäude
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... um hospital?
Gebäude
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... uma farmácia?
Gebäude
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... uma loja de departamento?
Gebäude
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... um supermercado?
Gebäude
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... uma parada de ônibus?
Ort
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... uma estação de metrô?
Ort
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... um centro de informações turísticas?
Gebäude
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... um caixa eletrônico?
Ort
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Como eu faço para chegar ___?
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... ao centro da cidade?
bestimmter Ort
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... a estação de trem?
bestimmter Ort
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... ao aeroporto?
bestimmter Ort
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... a delegacia de polícia?
bestimmter Ort
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... a embaixada [país]?
die Botschaft von einem bestimmten Land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Você pode recomendar algum bom ___?
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen
...บาร์? (...bar?)
... bares?
Ort
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafeterias?
Ort
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurantes?
Ort
...ผับ? (...pub?)
... boates?
Ort
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotéis?
Ort
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atrações turísticas?
Ort
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... cidades históricas?
Ort
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museus?
Ort

Unterwegs - Weganweisungen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Vire à esquerda.
Weganweisungen geben
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Vire à direita.
Weganweisungen geben
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Siga em frente.
Weganweisungen geben
เดินกลับไป (dern glub pai)
Volte.
Weganweisungen geben
หยุด (yhood)
Pare.
Weganweisungen geben
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vá em direção à ___.
Weganweisungen geben
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Passe o ___.
Weganweisungen geben
ระวัง___ (rawang____.)
Procure por ___.
Weganweisungen geben
ลงเขา (long kao)
para baixo
Weganweisungen geben
ขึ้นเขา (kuen kao)
para cima
Weganweisungen geben
สี่แยก (see yak)
intersecção
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semáforo
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
จอดรถ (jord-rod)
parque
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Nach einem Fahrkartenschalter fragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... bilhete único ...
einfache Fahrkarte
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... bilhete de ida e volta ...
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
Fahrkarte für die 1./2. Klasse
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... passe de um dia ...
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... bilhete semanal ...
eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... bilhete mensal ...
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Einen bestimmen Platz reservieren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Nach der Fahrzeit fragen
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Este lugar está ocupado?
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Este é o meu assento.
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder

เปิด (perd)
aberto
Ein Geschäft ist geöffnet
ปิด (pid)
fechado
Ein Geschäft ist geschlossen
ทางเข้า (tang kao)
entrada
Schild für den Eingang
ทางออก (tang-ork)
saída
Schild für den Ausgang
ผลัก (pluk)
empurrar
ดึง (deung)
puxar
ผู้ชาย (pu-chy)
homens
Toilette für Männer
ผู้หญิง (pu-ying)
mulheres
Toilette für Frauen
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ocupado
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt
ว่าง (wang)
livre
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Você conhece algum número de táxi?
Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Eu preciso ir para _[local]_.
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto custa para ir para _[local]_?
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Você pode esperar aqui por um momento?
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Siga aquele carro!
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist

Unterwegs - Autovermietung

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Onde posso alugar um carro?
Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... por um dia/uma semana.
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Eu quero pacote de seguro completo.
Den vollen Versicherungsschutz bekommen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Eu não preciso de seguro.
Überhaupt keine Versicherung bekommen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Nach dem Tempolimit in der Region fragen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
O tanque não está cheio.
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
O motor está fazendo um barulho estranho.
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
O carro está danificado.
Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist