Englisch | Phrasen - Reisen | Unterwegs

Unterwegs - Ort

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
I am lost.
Du weißt nicht, wo Du bist
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Can you show me where it is on the map?
Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Where can I find___?
Nach einem bestimmten Ort fragen
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... a bathroom?
Zimmer
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... a bank/an exchange office?
Gebäude
...โรงแรม? (rong ram?)
... a hotel?
Gebäude
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... a gas station?
Gebäude
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... a hospital?
Gebäude
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... a pharmacy?
Gebäude
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... a department store?
Gebäude
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... a supermarket?
Gebäude
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... the bus stop?
Ort
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... the subway station?
Ort
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... a tourist information office?
Gebäude
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... an ATM/a cash machine?
Ort
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
How do I get to___?
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... the downtown area?
bestimmter Ort
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... the train station?
bestimmter Ort
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... the airport?
bestimmter Ort
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... the police station?
bestimmter Ort
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... the embassy of [country]?
die Botschaft von einem bestimmten Land
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Can you recommend any good___?
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen
...บาร์? (...bar?)
... bars?
Ort
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafes?
Ort
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurants?
Ort
...ผับ? (...pub?)
... night clubs?
Ort
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotels?
Ort
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... tourist attractions?
Ort
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historic sites?
Ort
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museums?
Ort

Unterwegs - Weganweisungen

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Turn left.
Weganweisungen geben
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Turn right.
Weganweisungen geben
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Go straight ahead.
Weganweisungen geben
เดินกลับไป (dern glub pai)
Go back.
Weganweisungen geben
หยุด (yhood)
Stop.
Weganweisungen geben
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Go towards the___.
Weganweisungen geben
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Go past the___.
Weganweisungen geben
ระวัง___ (rawang____.)
Watch for the___.
Weganweisungen geben
ลงเขา (long kao)
downhill
Weganweisungen geben
ขึ้นเขา (kuen kao)
uphill
Weganweisungen geben
สี่แยก (see yak)
intersection
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
traffic lights
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
จอดรถ (jord-rod)
park
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Where can I buy a bus/train ticket?
Nach einem Fahrkartenschalter fragen
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I would like to buy a___ to __[location]__ please.
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... single ticket ...
einfache Fahrkarte
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... return ticket ...
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... first class/second class ticket ...
Fahrkarte für die 1./2. Klasse
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... day pass ...
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... weekly pass ...
eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... monthly pass ...
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
How much is a ticket to __[location]__ ?
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
I'd like to reserve a seat (by the window).
Einen bestimmen Platz reservieren
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Does this bus/train stop at __[location]__ ?
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
How long to get to __[location]__?
Nach der Fahrzeit fragen
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
When does the bus/train bound for__[location]__ leave?
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Is this seat taken?
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
That is my seat.
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder

เปิด (perd)
open
Ein Geschäft ist geöffnet
ปิด (pid)
closed
Ein Geschäft ist geschlossen
ทางเข้า (tang kao)
entrance
Schild für den Eingang
ทางออก (tang-ork)
exit
Schild für den Ausgang
ผลัก (pluk)
push
ดึง (deung)
pull
ผู้ชาย (pu-chy)
men
Toilette für Männer
ผู้หญิง (pu-ying)
women
Toilette für Frauen
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
occupied
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt
ว่าง (wang)
vacant
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Do you know the number to call a taxi?
Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
I need to go to __[location]__.
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
How much to go to__[location]__?
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Can you wait here for a moment?
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Follow that car!
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist

Unterwegs - Autovermietung

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Where is the car rental?
Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
I'd like to rent a small car/large car/van.
Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... for one day/one week.
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
I want full coverage insurance.
Den vollen Versicherungsschutz bekommen
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
I do not need insurance.
Überhaupt keine Versicherung bekommen
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Should I bring the car back with a full tank?
Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Where is the next gas station?
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
I would like to include a second driver.
Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
What is the speed limit in cities/on highways?
Nach dem Tempolimit in der Region fragen
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
The tank is not full.
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
The engine makes a strange noise.
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
The car is damaged.
Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist