Thai | Phrasen - Reisen | Unterwegs

Unterwegs - Ort

道に迷いました
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Du weißt nicht, wo Du bist
どこなのか地図で示してもらえますか?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen
___はどこですか?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Nach einem bestimmten Ort fragen
...お手洗い?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
Zimmer
... 銀行/外国為替取引所?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
Gebäude
...ホテル?
...โรงแรม? (rong ram?)
Gebäude
...ガソリンスタンド?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
Gebäude
...病院?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
Gebäude
...薬局?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
Gebäude
...デパート?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
Gebäude
...スーパー?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
Gebäude
...バス停?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
Ort
...地下鉄駅?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
Ort
...観光案内所?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
Gebäude
..ATM/現金取扱機?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
Ort
___まではどの道順を行けばいいですか?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen
...中心地?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
bestimmter Ort
...駅?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
bestimmter Ort
...空港?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
bestimmter Ort
...警察所?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
bestimmter Ort
...[国]大使館?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
die Botschaft von einem bestimmten Land
おすすめの___はありますか?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen
...バー?
...บาร์? (...bar?)
Ort
...カフェ?
...คาเฟ่? (...cafe?)
Ort
...レストラン?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
Ort
...ナイトクラブ?
...ผับ? (...pub?)
Ort
...ホテル?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
Ort
...観光資源?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
Ort
... 史跡?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
Ort
...美術館?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
Ort

Unterwegs - Weganweisungen

左に曲がる
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Weganweisungen geben
右に曲がる
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Weganweisungen geben
まっすぐ進む
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Weganweisungen geben
戻る
เดินกลับไป (dern glub pai)
Weganweisungen geben
止まる
หยุด (yhood)
Weganweisungen geben
___へ向かう
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Weganweisungen geben
___を過ぎる
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Weganweisungen geben
___に注意する
ระวัง___ (rawang____.)
Weganweisungen geben
下り坂
ลงเขา (long kao)
Weganweisungen geben
上り坂
ขึ้นเขา (kuen kao)
Weganweisungen geben
交差点
สี่แยก (see yak)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
信号
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
公園
จอดรถ (jord-rod)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug

どこでバス/電車の切符が買えますか?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Nach einem Fahrkartenschalter fragen
__[場所]__行きの___をください
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen
...片道切符...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
einfache Fahrkarte
...往復切符...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt
...ファーストクラス/セカンドクラス切符...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
Fahrkarte für die 1./2. Klasse
...一日券...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
...一週間券...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst
...一ヶ月券...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst
__[場所]__へのチケットはいくらですか?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen
(窓際の)席を予約したいです
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Einen bestimmen Platz reservieren
このバス/電車は__[場所]__で止まりますか?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt
__[場所]__まではどの位かかりますか?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Nach der Fahrzeit fragen
__[場所]__行きのバス/電車はいつ出発しますか?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt
この席は空いていますか?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist
これは私の席です
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder

営業中
เปิด (perd)
Ein Geschäft ist geöffnet
閉店
ปิด (pid)
Ein Geschäft ist geschlossen
入り口
ทางเข้า (tang kao)
Schild für den Eingang
出口
ทางออก (tang-ork)
Schild für den Ausgang
押す
ผลัก (pluk)
引く
ดึง (deung)
ผู้ชาย (pu-chy)
Toilette für Männer
ผู้หญิง (pu-ying)
Toilette für Frauen
使用中
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt
空き
ว่าง (wang)
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi

タクシーの電話番号を知っていますか?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen
__[場所]__へ行きたいです
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst
__[場所]__へ行くにはいくらかかりますか?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen
ここで少し待っててもらえますか?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst
あの車を追って!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist

Unterwegs - Autovermietung

レンタカー業者はどこですか?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst
小型車/大型車/トラックをレンタルしたいです
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest
...一日/一週間
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest
完全補償型保険がほしいです
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Den vollen Versicherungsschutz bekommen
保険は必要ないです
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Überhaupt keine Versicherung bekommen
ガソリン満タンにして車を返せばいいですか?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst
一番近くのガソリンスタンドはどこですか?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen
もう一人のドライバーを追加したいと思います
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.
都市/高速でのスピードリミットは何ですか?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Nach dem Tempolimit in der Region fragen
ガソリンタンクが満タンではない
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist
エンジンから奇妙な音がします
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
車が損傷されている
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist