Ungarisch | Phrasen - Reisen | Unterwegs

Unterwegs - Ort

Mi perdiĝis.
Eltévedtem.
Du weißt nicht, wo Du bist
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?
Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen
Kie mi povas trovi ___?
Hol találom/találok ____?
Nach einem bestimmten Ort fragen
... la banĉambron?
...mosdó?
Zimmer
... bankon/ŝanĝoficejon?
...bank/pénzváltó?
Gebäude
... hotelon?
...egy hotel?
Gebäude
... benzinstacion?
...benzinkút?
Gebäude
... malsanulejon?
....a kórház?
Gebäude
... apotekon?
....egy gyógyszertár?
Gebäude
... magazenon?
...áruház?
Gebäude
... supermarkton?
....szupermarket?
Gebäude
... bushaltejon?
...buszmegálló?
Ort
... metroohaltejon?
....metrómegálló?
Ort
... turistoficejon?
....turista információs központ?
Gebäude
... monaŭtomaton?
...ATM/pénzautomata?
Ort
Kiel mi iras al___?
Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen
... la urbocentron?
...belváros?
bestimmter Ort
... la stacidomon?
....vonatpályaudvar?
bestimmter Ort
... la aerhavenon?
....reptér?
bestimmter Ort
... la policejon?
....rendőrség?
bestimmter Ort
... la ambasadon de [lando]?
..._[ország]_ követsége?
die Botschaft von einem bestimmten Land
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Tudna nekem ajánlani jó ____-t?
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen
... trinkejojn?
...bár?
Ort
... kafejojn?
...kávézó?
Ort
... restoraciojn?
...étterem?
Ort
... noktoklubojn?
...szórakozóhely?
Ort
... hotelojn?
...hotel?
Ort
... turismajn allogojn?
...turista látványosság?
Ort
... historiajn lokojn?
...történelmi látnivalók?
Ort
... muzeojn?
...múzeum?
Ort

Unterwegs - Weganweisungen

Turnu maldekstre.
Fordulj(on) balra.
Weganweisungen geben
Turnu dekstre.
Fordulj(on) jobbra.
Weganweisungen geben
Iru rekte.
Menj(en) egyenesen.
Weganweisungen geben
Reiru.
Menj(en) vissza.
Weganweisungen geben
Haltu.
Állj(on) meg.
Weganweisungen geben
Iru al la___.
Menj(en) a _______ irányába.
Weganweisungen geben
Iru post la____.
Menj(en) el a _____ mellett.
Weganweisungen geben
Serku la___.
Keresse a _______.
Weganweisungen geben
montsuben
lejtő
Weganweisungen geben
supren
emelkedő
Weganweisungen geben
vojkruciĝo
kereszteződés
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
trafiklumo
közlekedési lámpa
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
parko
park
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?
Nach einem Fahrkartenschalter fragen
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Szeretnék egy jegyet __[hova]__.
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen
... solan bileton ...
...vonlajegy / jegy...
einfache Fahrkarte
... revenan bileton ...
...oda-vissza jegy....
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
...elsőosztályú / másodosztályú jegy...
Fahrkarte für die 1./2. Klasse
... tagbileton ...
...napi jegy...
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
... semajnobileton ...
...hetijegy...
eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst
... monatbileton ...
...havi bérlet...
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).
Einen bestimmen Platz reservieren
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?
Nach der Fahrzeit fragen
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Foglalt ez a hely?
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist
Tio estas mia sidloko.
Ez az én helyem.
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder

malferma
Nyitva
Ein Geschäft ist geöffnet
ferma
Zárva
Ein Geschäft ist geschlossen
eniro
Bejárat
Schild für den Eingang
eliro
Kijárat
Schild für den Ausgang
puŝu
Tolni
eltiru
Húzni
viroj
Férfi
Toilette für Männer
virinoj
Női
Toilette für Frauen
Okupata
Foglalt
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt
neokupata
Szabad
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?
Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen
Mi bezonas iri al __[loko]__.
A __[hely]__ kell mennm.
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst
Kiom por iri al __[loko]__?
Mennyibe kerül innen a __[hely]__?
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Tudna várni itt egy percet?
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst
Sekvu tiun aŭton!
Kövesse azt a kocsit!
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist

Unterwegs - Autovermietung

Kie mi povas lui aŭton?
Hol van egy autóbérlő?
Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót / kisteherautót.
Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest
...por unu tago/semajno.
....egy napra / hétre
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest
Mi volas plenan asekuron.
Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.
Den vollen Versicherungsschutz bekommen
Mi ne bezonas asekuron.
Nem kérek biztosítást.
Überhaupt keine Versicherung bekommen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?
Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst
Kie estas la proksima benzinstacio?
Hol van a legközelebbi benzinkút?
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Szeretnék egy második sofőrt is.
Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?
Nach dem Tempolimit in der Region fragen
La benzinujo ne estas plena.
A tank nincs tele.
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist
La motoro faras strangan bruon.
A motor fura hangokat ad ki.
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
La aŭto estas difektita.
Az autó tönkre van menve.
Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist