Schwedisch | Phrasen - Reisen | Unterwegs

Unterwegs - Ort

Mi perdiĝis.
Jag har gått vilse.
Du weißt nicht, wo Du bist
Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?
Kan du visa mig var det är på kartan?
Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen
Kie mi povas trovi ___?
Var kan jag hitta___?
Nach einem bestimmten Ort fragen
... la banĉambron?
... en toalett?
Zimmer
... bankon/ŝanĝoficejon?
... en bank/ett växlingskontor?
Gebäude
... hotelon?
... ett hotell?
Gebäude
... benzinstacion?
... en bensinstation?
Gebäude
... malsanulejon?
... ett sjukhus?
Gebäude
... apotekon?
... ett apotek?
Gebäude
... magazenon?
... ett varuhus?
Gebäude
... supermarkton?
... ett snabbköp?
Gebäude
... bushaltejon?
... busshållplatsen?
Ort
... metroohaltejon?
... tunnelbanestationen?
Ort
... turistoficejon?
... en turistinformation?
Gebäude
... monaŭtomaton?
... en bankomat?
Ort
Kiel mi iras al___?
Hur tar jag mig till___?
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen
... la urbocentron?
... centrum?
bestimmter Ort
... la stacidomon?
... tågstationen?
bestimmter Ort
... la aerhavenon?
... flygplatsen?
bestimmter Ort
... la policejon?
... polisstationen?
bestimmter Ort
... la ambasadon de [lando]?
... den [nationalitet] ambassaden?
die Botschaft von einem bestimmten Land
Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?
Kan du rekommendera några bra___?
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen
... trinkejojn?
... barer?
Ort
... kafejojn?
... kaféer?
Ort
... restoraciojn?
... restauranger?
Ort
... noktoklubojn?
... nattklubbar?
Ort
... hotelojn?
... hotell?
Ort
... turismajn allogojn?
... turistattraktioner?
Ort
... historiajn lokojn?
... historiska platser?
Ort
... muzeojn?
... museum?
Ort

Unterwegs - Weganweisungen

Turnu maldekstre.
Sväng vänster.
Weganweisungen geben
Turnu dekstre.
Sväng höger.
Weganweisungen geben
Iru rekte.
Gå rakt fram.
Weganweisungen geben
Reiru.
Gå tillbaka.
Weganweisungen geben
Haltu.
Stanna.
Weganweisungen geben
Iru al la___.
Gå mot ___.
Weganweisungen geben
Iru post la____.
Gå förbi___.
Weganweisungen geben
Serku la___.
Titta efter___.
Weganweisungen geben
montsuben
nerförsbacke
Weganweisungen geben
supren
uppförsbacke
Weganweisungen geben
vojkruciĝo
korsning
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
trafiklumo
trafikljuset
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
parko
park
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug

Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?
Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?
Nach einem Fahrkartenschalter fragen
Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.
Jag skulle vilja köpa en___ till [destination], tack.
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen
... solan bileton ...
... enkelbiljett ...
einfache Fahrkarte
... revenan bileton ...
... tur- och returbiljett ...
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt
... unuan klasobileton/duan klasobileton ...
... första klass/andra klassbiljett ...
Fahrkarte für die 1./2. Klasse
... tagbileton ...
... dags/dygnsbiljett ...
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
... semajnobileton ...
... veckobiljett ...
eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst
... monatbileton ...
... ett månadskort ...
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst
Kiom kostas bileto al __ [loko] __?
Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen
Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).
Einen bestimmen Platz reservieren
Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?
Stannar den här bussen/det här tåget i __[destination]__?
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt
Kiom longe por atingi __[loko]__?
Hur lång tid tar det att ta sig till __[destination]__?
Nach der Fahrzeit fragen
Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?
När går bussen/tåget mot __ [destination] __?
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt
Ĉu estas tiu sidloko prenita?
Är den här platsen ledig?
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist
Tio estas mia sidloko.
Det där är min plats.
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder

malferma
öppet
Ein Geschäft ist geöffnet
ferma
stängt
Ein Geschäft ist geschlossen
eniro
ingång
Schild für den Eingang
eliro
utgång
Schild für den Ausgang
puŝu
tryck
eltiru
drag
viroj
herrar
Toilette für Männer
virinoj
damer
Toilette für Frauen
Okupata
upptaget
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt
neokupata
ledigt
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi

Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?
Har du taxinumret?
Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen
Mi bezonas iri al __[loko]__.
Ta mig till __ [destination] __, tack.
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst
Kiom por iri al __[loko]__?
Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen
Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?
Kan du vänta här en stund?
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst
Sekvu tiun aŭton!
Följ den där bilen!
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist

Unterwegs - Autovermietung

Kie mi povas lui aŭton?
Var hittar jag en hyrbilsfirma?
Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst
Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan aŭton/kamioneton.
Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.
Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest
...por unu tago/semajno.
... för en dag/en vecka.
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest
Mi volas plenan asekuron.
Jag vill ha en fullständig försäkring.
Den vollen Versicherungsschutz bekommen
Mi ne bezonas asekuron.
Jag behöver ingen försäkring.
Überhaupt keine Versicherung bekommen
Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?
Ska jag återlämna bilen med tanken full?
Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst
Kie estas la proksima benzinstacio?
Var finns den närmsta bensinstationen?
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen
Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.
Jag skulle vilja inkludera en andra förare.
Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.
Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?
Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på motorvägen?
Nach dem Tempolimit in der Region fragen
La benzinujo ne estas plena.
Tanken är inte full.
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist
La motoro faras strangan bruon.
Motorn låter konstigt.
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
La aŭto estas difektita.
Bilen är skadad.
Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist