Griechisch | Phrasen - Reisen | Unterwegs

Unterwegs - Ort

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Έχω χαθεί. (Ého hathí.)
Du weißt nicht, wo Du bist
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?)
Nach einem bestimmten Ort auf der Karte fragen
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___;)
Nach einem bestimmten Ort fragen
…浴室?(…yùshì?)
... ένα μπάνιο; (...éna bányo?)
Zimmer
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... μια τράπεζα / ένα γραφείο συναλλάγματος; (... mya trápeza / éna grafío sinalágmatos?)
Gebäude
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... ένα ξενοδοχείο; (... éna xenodohío?)
Gebäude
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... ένα βενζινάδικο; (... éna venzinádiko?)
Gebäude
…医院?(…yīyuàn?)
... ένα νοσοκομείο; (... éna nosokomío?)
Gebäude
…药店?(…yàodiàn?)
... ένα φαρμακείο; (... éna farmakío?)
Gebäude
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... ένα πολυκατάστημα; (... éna polikatástima?)
Gebäude
…超市?(…chāoshì?)
... μια υπεραγορά; (... mya iperagorá?)
Gebäude
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)
Ort
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)
Ort
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... ένα γραφείο τουριστικών πληροφοριών; (... éna grafío turistikón pliroforión?)
Gebäude
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... μιαν αυτόματη ταμειακή μηχανή; (... mian aftómati tamiakí mihaní?)
Ort
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Πώς μπορώ να βρω ___; (Pos boró na vro ___?)
Nach dem Weg zu einem bestimmten Ort fragen
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... το κέντρο της πόλης; (to kéntro tis pólis?)
bestimmter Ort
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... ο σταθμός του τρένου; (o stathmós tu trénu?)
bestimmter Ort
…机场?(…jīchǎng?)
... το αεροδρόμιο; (... to aerodrómio?)
bestimmter Ort
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... το αστυνομικό τμήμα; (... to astinomikó tmíma?)
bestimmter Ort
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... η πρεσβεία της [χώρα]; (... i bresvía tis [hóra]?)
die Botschaft von einem bestimmten Land
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Μπορείτε να μου συστήσετε κανένα καλό ___; (Boríte na mu sistísete kanéna kaló ___?)
Nach Empfehlungen für einen bestimmten Ort fragen
…酒吧?(…jiǔbā?)
... μπαρ; (... bar?)
Ort
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... καφέ; (... kafé?)
Ort
…饭店?(…fàndiàn?)
... εστιατόρια; (... estiatória?)
Ort
…夜店?(…yèdiàn?)
... νυχτερινά κέντρα; (... nihteriná kéntra?)
Ort
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... ξενοδοχεία; (... xenodohía?)
Ort
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... τα τουριστικά αξιοθέατα; (... ta turistiká axiothéata?)
Ort
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... ιστορικές τοποθεσίες; (... istorikés topothesíes?)
Ort
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... μουσεία; (... musía?)
Ort

Unterwegs - Weganweisungen

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Στρίψτε αριστερά. (Strípste aristerá.)
Weganweisungen geben
右转。(yòu zhuǎn.)
Στρίψτε δεξιά. (Strípste dexiá.)
Weganweisungen geben
直走。(zhí zǒu.)
Πηγαίνετε ευθεία. (Pigénete efthía.)
Weganweisungen geben
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Πηγαίνετε πίσω. (Pigénete píso.)
Weganweisungen geben
停。(tíng.)
Σταματήστε. (Stamatíste.)
Weganweisungen geben
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Πηγαίνετε προς την ___. (Pigénete pros tin ___.)
Weganweisungen geben
走过 ___。(zǒuguò___.)
Περνάτε το___. (Pernáte to___.)
Weganweisungen geben
看着 ___。(kànzhe ___.)
Προσέξτε για την ___. (Proséxte ya tin ___.)
Weganweisungen geben
下坡(xià pō)
κατηφορικός (katiforikós)
Weganweisungen geben
上坡(shàng pō)
ανηφορικός (aniforikós)
Weganweisungen geben
十字路口(shízìlù kǒu)
σταυροδρόμι (stavrodrómi)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
交通灯(jiāotōng dēng)
φώτα τροχαίας (fóta trohéas)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen
公园(gōngyuán)
πάρκο (párko)
Gemeinsamer Referenzpunkt beim Geben von Weganweisungen

Unterwegs - Bus/Zug

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Πού μπορώ να αγοράσω ένα εισιτήριο λεωφορείου / τρένου; (Pu boró na agoráso éna isitírio leoforíu / trénu?)
Nach einem Fahrkartenschalter fragen
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Θα ήθελα να αγοράσω ένα ___ για _[τοποθεσία]_, παρακαλώ. (Tha íthela na agoráso éna ___ ya _[topothesía]_, parakaló.)
Ein Ticket zu einem bestimmten Zielort kaufen
…单程票…(…dān chéng piào…)
... απλό εισιτήριo... (... apló isitírio...)
einfache Fahrkarte
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... εισιτήριο με επιστροφή ... (... isitírio me epistrofí ...)
Fahrkarte zur Hin- und Rückfahrt
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης... (... isitírio prótis táxis/défteris táxis...)
Fahrkarte für die 1./2. Klasse
…天票…(…tiān piào…)
... ημερήσιο εισιτήριο ... (... imerísyo isitírio ...)
Eine Fahrkarte, mit der Du den ganzen Tag fahren kannst
…周票…(…zhōu piào…)
... εβδομαδιαία κάρτα ... (... evdomadiéa kárta ...)
eine Fahrkarte, die Du die ganze Woche nutzen kannst
…月票…(…yuèpiào…)
... μηνιαία κάρτα ... (... miniéa kárta ...)
eine Fahrkarte, mit der Du einen ganzen Monat fahren kannst
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Πόσα είναι το εισιτήριο για __ [προορισμός] __; (Pósa íne to isitírio ya __ [proorismós] __;)
Nach dem Fahrkartenpreis zu einem bestimmten Zielort fragen
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Θα ήθελα να κρατήσω μια θέση (δίπλα στο παράθυρο). (Tha íthela na kratíso mya thési (dípla sto paráthiro).)
Einen bestimmen Platz reservieren
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Κάνει αυτό το λεωφορείο στάση σε __[προορισμός]__; (Káni aftó to leoforío stási se __[proorismós]__?)
Fragen, ob der Bus oder Zug zu einem bestimmten Ort fährt
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Πόση ώρα για να φθάσουμε στο __[προορισμός]__; (Pósi óra ya na fthásume sto __[proorismós]__? )
Nach der Fahrzeit fragen
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Πότε φεύγει το λεωφορείο/τρένο για __[προορισμός]__; (Póte févgi to leoforío/tréno ya __[proorismós]__?)
Fragen, wann ein bestimmter Bus/Zug abfährt
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Είναι κρατημένη αυτή η θέση; (Íne kratiméni aftí i thési?)
Nachfragen, ob der Platz noch frei ist
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Αυτή είναι η θέση μου. (Aftí íne i thési mu.)
Informieren, dass Du schon diese Platz besetzt hattest oder Du eine Reservierung für den Platz hast

Unterwegs - Schilder

营业中(yíngyè zhōng)
ανοιχτό (anihtó)
Ein Geschäft ist geöffnet
关门(guānmén)
κλειστό (klistó)
Ein Geschäft ist geschlossen
入口处(rùkǒu chù)
είσοδος (ísodos)
Schild für den Eingang
出口(chūkǒu)
έξοδος (éxodos)
Schild für den Ausgang
推(tuī)
σπρώξτε (spróxte)
拉(lā)
τραβήξτε (travíxte)
男士(nánshì)
άνδρες (ándres)
Toilette für Männer
女士(nǚshì)
γυναίκες (ginékes)
Toilette für Frauen
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
γεμάτο/κατειλημμένο (gemáto/katiliméno)
Das Hotel ist ausgebucht/Die Toilette ist besetzt
空闲(kòng xián)
άδειο/ελεύθερο (ádyo/eléfthero)
Es sind Hotelzimmer frei/Toilette ist frei

Unterwegs - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Γνωρίζετε τον αριθμό για να καλέσει κάποιος ταξί; (Gnorízete ton arithmó ya na kalési kápyos taxí?)
Nach der Telefonnummer des Taxiunternehmens fragen
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Πρέπει να πάω στο __ [προορισμός] __. (Prépi na páo sto __ [proorismós] __.)
Den Taxifahrer sagen, wohin du fahren willst
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Πόσα για να με πάρετε στο __ [προορισμός] __; (Pósa ya na me párete sto __ [proorismós] __.)
Nach dem Fahrpreis zu einem bestimmten Ort fragen
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Μπορείτε να περιμένετε εδώ για μια στιγμή; (Boríte na periménete edó ya mya stigmi?)
Den Taxifahrer bitte, einen Moment zu warten, währenddessen Du etwas erledigst
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Ακολουθήστε αυτό το αυτοκίνητο! (Akoluthíste aftó to aftokínito!)
Wird gesagt, wenn Du ein Geheimagent bist

Unterwegs - Autovermietung

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Πού μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο; (Pu boró na nikiáso éna aftokínito?)
Fragen, wo Du ein Auto mieten kannst
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Θα ήθελα να νοικιάσω ένα μικρό αυτοκίνητο / μεγάλο αυτοκίνητο / βαν. (Tha íthela na nikiáso éna mikró aftokínito / megálo aftokínito / van.)
Angeben, was für eine Art von Auto Du mieten möchtest
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... για μία ημέρα / μία εβδομάδα. (ya mya iméra / mya evdomáda.)
Angeben, wie lange Du das Auto mieten möchtest
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Θέλω πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. (Thélo plíri asfalistikí kálipsi.)
Den vollen Versicherungsschutz bekommen
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Δεν χρειάζομαι ασφάλιση. (Den hriázome asfálisi.)
Überhaupt keine Versicherung bekommen
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Πρέπει να φέρω το αυτοκίνητο πίσω με γεμάτο ντεπόζιτο; (Prépi na féro to aftokínito píso me gemáto ntepózito?)
Fragen, ob Du das Auto vollgetankt zurückbringen sollst
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Πού είναι το κοντινότερο βενζινάδικο; (Pu íne to kontinótero venzinádiko?)
Nach einer Tankstelle in der Nähe fragen
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Θα ήθελα να περιλάβω ένα δεύτερο οδηγό. (Tha íthela na perilávo éna déftero odigó.)
Darum bitten, noch einen weiteren Fahrer dem Mietvertrag hinzuzufügen.
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις πόλεις / στους αυτοκινητόδρομους; (Pyo íne to ório tahítitas stis pólis / stus aftokinitódrumus?)
Nach dem Tempolimit in der Region fragen
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Το ντεπόζιτο δεν είναι γεμάτο. (To depózito den íne gemáto.)
Sich beschweren, dass das Auto nicht 100 Prozent aufgetankt ist
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Η μηχανή κάνει ένα παράξενο θόρυβο. (I mihaní káni éna paráxeno thórivo.)
Sich über ein Problem mit dem Motor beschweren
车坏了。(chē huàile.)
Το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη. (To aftokínito éhi ipostí vlávi.)
Sich beschweren, dass das Auto kaputt ist