Chinesisch | Phrasen - Reisen | Flirten

Flirten - Gespräch

Czy mogę się do ciebie/do was dosiąść/przyłączyć?
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Fragen, ob Du Dich neben jemanden setzen/zu jemanden stellen kannst
Czy mogę ci kupić drinka?
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Fragen, ob Du die Person auf ein Getränk einladen darfst
Często tu przychodzisz?
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Geplauder
Czym się zajmujesz na co dzień?
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Geplauder
Zatańczysz?
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Jemanden fragen, ob er/sie mit dir tanzen möchte
Chcesz się przewietrzyć?
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Eine Person fragen, ob er/sie kurz mit Dir hinausgehen will
Chcesz iść na inną imprezę?
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Eine Person fragen, ob er/sie mit Dir zu einer anderen Party gehen möchte
Wynośmy się stąd!
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Eine Person fragen, ob sie mit Dir woanders hingeht
Idziemy do mnie czy do ciebie?
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Die Person fragen, ob ihr die Nacht bei Dir oder ihm/ihr verbringt
Może obejrzymy u mnie film?
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Eine Person einladen, mit Dir zu Hause einen Film zu schauen
Masz plany na dzisiejszy wieczór?
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Indirekt nach einer Verabredung fragen
Mogę zaprosić cię kiedyś na lunch/kolację?
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Nach einer Verabredung fragen
Może pójdziemy razem na kawę?
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Fragen, ob die Person etwas Zeit zusammen verbringen möchte, um sich besser kennenzulernen
Mogę cię odprowadzić/odwieźć do domu?
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Interesse zeigen, den Abend noch nicht so schnell zu Ende gehen zu lassen
Spotkamy się jeszcze?
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Nach einer weiteren Verabredung fragen
Dziękuję za przemiły wieczór! Dobranoc!
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Auf höfliche Art den Abend beenden
Może wejdziesz jeszcze na kawę?
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Die Person in dein zu Hause einladen

Flirten - Komplimente machen

Jesteś przepiękna! / Jesteś bardzo przystojny!
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Komplimente über das Aussehen von jemanden machen
Jesteś bardzo zabawna (f) /zabawny (m)!
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Jemanden zu seinem/ihren Humor Komplimente machen
Masz piękne oczy!
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Die Augen von jemanden komplimentieren
Świetnie tańczysz!
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Jemanden Komplimente zum Tanzstil machen
Świetnie wyglądasz w tej sukience/koszuli!
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Komplimente zum Outfit/der Figur machen
Myślałem/Myślałam o Tobie cały dzień!
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Der Person zeigen, dass Du sie sehr magst
Naprawdę świetnie mi się z tobą rozmawiało!
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Komplimente am Ende des Gespräches machen

Flirten - Nein sagen

Nie jestem zainteresowany/zainteresowana.
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Auf höfliche Weise ablehnen
Zostaw mnie w spokoju.
别烦我。(bié fán wǒ.)
Auf direkte Weise ablehnen
Spadaj!
滚!(gǔn!)
Auf unhöfliche Art ablehnen
Nie dotykaj mnie!
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Nein zu den Annäherungsversuchen einer anderen Person sagen
Łapy przy sobie!
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Nein sagen, wenn die andere Person Dich berührt