Dänisch | Phrasen - Reisen | Flirten

Flirten - Gespräch

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Må jeg være med?
Fragen, ob Du Dich neben jemanden setzen/zu jemanden stellen kannst
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Kan jeg købe noget at drikke til dig?
Fragen, ob Du die Person auf ein Getränk einladen darfst
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Kommer du her ofte?
Geplauder
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Hvad arbejder du så med?
Geplauder
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Vil du danse?
Jemanden fragen, ob er/sie mit dir tanzen möchte
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Vil du med ud og have noget frisk luft?
Eine Person fragen, ob er/sie kurz mit Dir hinausgehen will
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Vil du med til en anden fest?
Eine Person fragen, ob er/sie mit Dir zu einer anderen Party gehen möchte
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Kom, lad os gå!
Eine Person fragen, ob sie mit Dir woanders hingeht
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Mit eller dit sted?
Die Person fragen, ob ihr die Nacht bei Dir oder ihm/ihr verbringt
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Kunne du tænke dig at se en film hjemme ved mig?
Eine Person einladen, mit Dir zu Hause einen Film zu schauen
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Har du planer i aften?
Indirekt nach einer Verabredung fragen
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Kunne du tænke dig at have frokost/middag sammen med mig på et tidspunkt?
Nach einer Verabredung fragen
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Kunne du tænke dig at få noget kaffe?
Fragen, ob die Person etwas Zeit zusammen verbringen möchte, um sich besser kennenzulernen
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Kan jeg følge/køre dig hjem?
Interesse zeigen, den Abend noch nicht so schnell zu Ende gehen zu lassen
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Kunne du tænke dig at mødes igen?
Nach einer weiteren Verabredung fragen
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Tak for en dejlig aften! Have en god aften!
Auf höfliche Art den Abend beenden
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Kunne du tænke dig at komme med ind og få en kop kaffe?
Die Person in dein zu Hause einladen

Flirten - Komplimente machen

你美极了!(nǐ měi jíle!)
Du er dejlig!
Komplimente über das Aussehen von jemanden machen
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Du er sjov!
Jemanden zu seinem/ihren Humor Komplimente machen
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Du har smukke øjne!
Die Augen von jemanden komplimentieren
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Du er en god danser!
Jemanden Komplimente zum Tanzstil machen
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Du ser smuk ud i den kjole/trøje!
Komplimente zum Outfit/der Figur machen
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Jeg har tænkt på dig hele dagen!
Der Person zeigen, dass Du sie sehr magst
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Det har været rigtig hyggeligt at snakke med dig!
Komplimente am Ende des Gespräches machen

Flirten - Nein sagen

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Jeg er ikke interesseret
Auf höfliche Weise ablehnen
别烦我。(bié fán wǒ.)
Lad mig være.
Auf direkte Weise ablehnen
滚!(gǔn!)
Forsvind!
Auf unhöfliche Art ablehnen
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Lad være med at røre mig!
Nein zu den Annäherungsversuchen einer anderen Person sagen
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Fjern dine hænder fra mig!
Nein sagen, wenn die andere Person Dich berührt