Thai | Phrasen - Reisen | Außer Haus essen

Außer Haus essen - Am Eingang

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Eine Reservierung machen
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Nach einem Tisch fragen
Acceptez-vous le paiement par carte ?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Fragen, ob Du mit Kreditkarte zahlen kannst
Avez-vous un menu végétarien ?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Nach vegetarischen Gerichten fragen
Servez-vous de la nourriture casher ?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Nach koscheren Gerichten fragen
Servez-vous de la nourriture halal ?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Nach Halal-Gerichten fragen
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Du würdest während oder nach dem Essen gern Sport sehen

Außer Haus essen - Essen bestellen

Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Nach der Speisekarte fragen
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Der Bedienung sagen, dass man gern bestellen möchte
Que recommandez-vous ?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Die Bedienung nach Empfehlungen fragen
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Fragen, ob es eine Spezialität des Hauses gibt
Y a-t-il une spécialité de la région ?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Fargen, ob das Restaurant eien Spezialtät aus der Region auf der Karte hat
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Informieren, dass Du gegen eine bestimmte Zutat allergisch bist
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Herausfinden, ob etwas Zucker oder Kohlenhydrate enthält, da Du Diabetes hast
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Der Bedienung mitteilen, dass Du bestimmte Zutaten nciht isst
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Ein bestimmtes Gericht bestellen
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Vorspeisen bestellen
salade
สลัด (salad)
Gericht
soupe
ซุป (soup)
Gericht
viande
เนื้อ (nuer)
Essen
porc
หมู (mhoo)
Art von Fleisch
bœuf
เนื้อวัว (nuer wua)
Art von Fleisch
poulet
ไก่ (kai)
Art von Fleisch
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Der Bedienung mitteilen, wie Du Dein Fleisch gern zubereitet hättest
fruits de mer
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
Essen
poisson
ปลา (pla)
Essen
pâtes
พาสต้า (pasta)
Gericht
sel
เกลือ (kluer)
poivre
พริกไทย (prik tai)
moutarde
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
pain
ขนมปัง (ka nom pung)
beurre
เนย (noey)
La même chose, s'il vous plaît !
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Nach Nachschlag fragen
Merci, ça ira.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Der Bedienung sagen, dass Du nicht mehr Essen/Getränke möchtest
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Nachtisch bestellen wollen
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Nachtisch bestellen
glace
ไอศกรีม (I-tim)
Nachtisch
gâteau
ขนมเค้ก (cake)
Nachtisch
chocolat
ช็อกโกแลต (chocolate)
Nachtisch
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
Nachtisch
Bon appétit !
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Einen guten Appetit wünschen

Außer Haus essen - Getränke bestellen

Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Getränke bestellen
une eau gazeuse
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
Getränk
une eau plate
น้ำเปล่า (nam plao)
Getränk
une bière
เบียร์ (beer)
Getränk
une bouteille de vin
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
Getränk
un café
กาแฟ (ka-fae)
Getränk
un thé
น้ำชา (nam cha)
Getränk
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Nach dem Inhalt von Alkohol fragen

Außer Haus essen - Bezahlen

Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Sagen, dass Du gern zahlen willst
Nous voulons payer séparément.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Der Bedienung mitteilen, dass die Gruppe getrennt zahlt
C'est pour moi.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Der Bedienung mitteilen, dass Du für alles bezahlst
Je vous invite à déjeuner/dîner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Eine andere Person zum Essen einladen und dafür bezahlen
Gardez la monnaie.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Der Bedienung sagen, dass er/sie das Wechselgeld als Trinkgeld behalten kann
Le repas était délicieux !
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Das Essen loben
Mes compliments au chef !
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Das Essen loben

Außer Haus essen - Beschwerden

Mon plat est froid.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Sich beschweren, dass das Essen kalt ist
Ce n'est pas assez cuit.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Die Kochzeit war zu kurz
C'est trop cuit.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Die Kochzeit war zu lang
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Feststellen, dass das Gericht nicht das ist, welches Du bestellt hast
Le vin est bouchonné.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Feststellen, dass der Wein verkorkt (schlecht) ist
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Sich über die Wartezeit vom bestellten Essen beschweren
Cette boisson n'est pas fraîche.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Sich über die warme Temperatur des Getränks beschweren
Ma boisson a un goût bizarre.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Bermerken, dass das Getränk seltsam schmeckt
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Bemerken, dass Du ein Getränk mit Eis bekommen hast, obwohl Du ohne Eis bestellt hast
Il manque un plat.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Bemerken, dass die Bestellung noch nicht komplett ist
Ce n'est pas propre.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Bemerken, dass dein Teller/Besteck/Glas nicht sauber ist

Außer Haus essen - Allergien

Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Nachfragen, ob ein bestimmtes Gericht Zutaten enthält, auf die Du allergisch bist
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Fragen, ob das Gericht ohne die Zutaten zubereitet werden kann, gegen die Du allergisch bist
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Informieren, dass Du Allergien hast und man Dir Medikamente im Notfall geben soll
noix/cacahuètes
ถั่ว (tua)
Lebensmittelallergie
graines de sésame/graines de tournesol
เมล็ดงา (ma-led nga)
Lebensmittelallergie
œuf
ไข่ไก่ (kai-gai)
Lebensmittelallergie
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Lebensmittelallergie
farine/blé
แป้ง (pang)
Lebensmittelallergie
lait/lactose/produits laitiers
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Lebensmittelallergie
gluten
กลูเตน (gluten)
Lebensmittelallergie
soja
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Lebensmittelallergie
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Lebensmittelallergie
champignons
เห็ด (hed)
Lebensmittelallergie
fruits/kiwis/noix de coco
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Lebensmittelallergie
ciboulette/oignons/ail
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Lebensmittelallergie
alcool
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Lebensmittelallergie