Vietnamesisch | Phrasen - Reisen | Außer Haus essen

Außer Haus essen - Am Eingang

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Tôi muốn đặt một bàn cho _[số người]_ vào _[giờ]_.
Eine Reservierung machen
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Cho tôi một bàn _[số người]_.
Nach einem Tisch fragen
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tôi có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng không?
Fragen, ob Du mit Kreditkarte zahlen kannst
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Nhà hàng có món chay không?
Nach vegetarischen Gerichten fragen
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Nhà hàng có món ăn Do Thái không?
Nach koscheren Gerichten fragen
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Nhà hàng có món ăn Hồi Giáo không?
Nach Halal-Gerichten fragen
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Ở đây có TV để xem thể thao không? Chúng tôi muốn xem trận ___.
Du würdest während oder nach dem Essen gern Sport sehen

Außer Haus essen - Essen bestellen

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Cho tôi xem thực đơn/menu được không?
Nach der Speisekarte fragen
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Làm ơn cho chúng tôi gọi món.
Der Bedienung sagen, dass man gern bestellen möchte
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Trong menu/thực đơn có món nào ngon, bạn có thể giới thiệu được không?
Die Bedienung nach Empfehlungen fragen
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Nhà hàng có món đặc sản nào không?
Fragen, ob es eine Spezialität des Hauses gibt
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Nhà hàng có món đặc sản địa phương nào không?
Fargen, ob das Restaurant eien Spezialtät aus der Region auf der Karte hat
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Tôi bị dị ứng (với) ___. Món này có ___ không?
Informieren, dass Du gegen eine bestimmte Zutat allergisch bist
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Tôi bị tiểu đường. Món này có đường hay carbohydrate không?
Herausfinden, ob etwas Zucker oder Kohlenhydrate enthält, da Du Diabetes hast
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Tôi không ăn ___. Món này có ___ không?
Der Bedienung mitteilen, dass Du bestimmte Zutaten nciht isst
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Cho tôi món _[tên món]_.
Ein bestimmtes Gericht bestellen
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Cho tôi gọi món khai vị.
Vorspeisen bestellen
沙拉(shālā)
xa lát
Gericht
汤(tāng)
súp
Gericht
肉(ròu)
thịt
Essen
猪肉(zhūròu)
thịt lợn
Art von Fleisch
牛肉(niúròu)
thịt bò
Art von Fleisch
鸡肉(jīròu)
thịt gà
Art von Fleisch
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Tôi muốn món thịt nấu tái/vừa/chín kĩ.
Der Bedienung mitteilen, wie Du Dein Fleisch gern zubereitet hättest
海鲜(hǎixiān)
hải sản
Essen
鱼(yú)
Essen
意大利面(yìdàlì miàn)
mỳ Ý
Gericht
盐(yán)
muối
胡椒(hújiāo)
hạt tiêu
芥末(jièmò)
mù tạc
番茄酱(fānqié jiàng)
tương cà chua
面包(miànbāo)
bánh mỳ
黄油(huángyóu)
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Cho tôi xin một cốc nữa.
Nach Nachschlag fragen
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Thế là được/đủ rồi. Cảm ơn bạn!
Der Bedienung sagen, dass Du nicht mehr Essen/Getränke möchtest
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Cho chúng tôi gọi món tráng miệng với.
Nachtisch bestellen wollen
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Làm ơn cho tôi món ___.
Nachtisch bestellen
冰淇淋(bīngqílín)
kem
Nachtisch
蛋糕(dàngāo)
bánh (kem)
Nachtisch
巧克力(qiǎokèlì)
sô cô la
Nachtisch
饼干(bǐnggān)
bánh quy
Nachtisch
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Chúc bạn ăn ngon miệng!
Einen guten Appetit wünschen

Außer Haus essen - Getränke bestellen

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Làm ơn cho tôi _[tên đồ uống]_.
Getränke bestellen
带气的水(dài qì de shuǐ)
một ly nước xô-đa
Getränk
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
một ly nước khoáng (không có ga)
Getränk
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
một ly/chai/lon (glass/bottle/can) bia
Getränk
一瓶酒(yī píng jiǔ)
một chai rượu vang
Getränk
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
một ly cà phê
Getränk
一杯茶(yībēi chá)
một tách trà
Getränk
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Tôi không uống được rượu. Đồ uống này có cồn không?
Nach dem Inhalt von Alkohol fragen

Außer Haus essen - Bezahlen

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Làm ơn cho chúng tôi thanh toán.
Sagen, dass Du gern zahlen willst
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Cho chúng tôi tính tiền riêng.
Der Bedienung mitteilen, dass die Gruppe getrennt zahlt
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Hãy gộp hóa đơn để tôi trả tiền chung.
Der Bedienung mitteilen, dass Du für alles bezahlst
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Chúng ta đi ăn trưa/tối nhé, tôi mời.
Eine andere Person zum Essen einladen und dafür bezahlen
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Không cần trả lại đâu.
Der Bedienung sagen, dass er/sie das Wechselgeld als Trinkgeld behalten kann
太美味了!(tài měiwèile!)
Đồ ăn rất ngon!
Das Essen loben
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Cho chúng tôi gửi lời khen tới bếp trưởng.
Das Essen loben

Außer Haus essen - Beschwerden

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Đồ ăn của tôi bị nguội.
Sich beschweren, dass das Essen kalt ist
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Món này chưa được nấu kĩ.
Die Kochzeit war zu kurz
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Món này bị chín quá.
Die Kochzeit war zu lang
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Tôi không gọi món này mà gọi ___.
Feststellen, dass das Gericht nicht das ist, welches Du bestellt hast
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Rượu này bị hỏng rồi.
Feststellen, dass der Wein verkorkt (schlecht) ist
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Chúng tôi gọi đồ được 30 phút rồi.
Sich über die Wartezeit vom bestellten Essen beschweren
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Đồ uống của tôi không được lạnh.
Sich über die warme Temperatur des Getränks beschweren
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Đồ uống của tôi có vị lạ.
Bermerken, dass das Getränk seltsam schmeckt
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Tôi gọi đồ uống không có đá cơ mà?
Bemerken, dass Du ein Getränk mit Eis bekommen hast, obwohl Du ohne Eis bestellt hast
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Vẫn còn thiếu một món của chúng tôi.
Bemerken, dass die Bestellung noch nicht komplett ist
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Đĩa/Dao dĩa... (plate/cutlery...) của tôi không sạch.
Bemerken, dass dein Teller/Besteck/Glas nicht sauber ist

Außer Haus essen - Allergien

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Món này có ___ không?
Nachfragen, ob ein bestimmtes Gericht Zutaten enthält, auf die Du allergisch bist
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Cho tôi món này nhưng đừng cho ___ có được không?
Fragen, ob das Gericht ohne die Zutaten zubereitet werden kann, gegen die Du allergisch bist
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Nếu tôi bị dị ứng đồ ăn, làm ơn lấy thuốc tôi để trong túi/túi áo quần.
Informieren, dass Du Allergien hast und man Dir Medikamente im Notfall geben soll
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
các loại hạt/lạc
Lebensmittelallergie
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
vừng/hạt hướng dương
Lebensmittelallergie
鸡蛋(jīdàn)
trứng
Lebensmittelallergie
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
hải sản/cá/động vật có vỏ/tôm
Lebensmittelallergie
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
bột/lúa mì
Lebensmittelallergie
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
sữa/lactose/các sản phẩm bơ sữa
Lebensmittelallergie
面筋(miànjīn)
gluten
Lebensmittelallergie
豆类(dòu lèi)
đậu nành
Lebensmittelallergie
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
các cây họ đậu/đậu Hà Lan/đậu/ngô
Lebensmittelallergie
蘑菇(mógū)
các loại nấm
Lebensmittelallergie
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
hoa quả/kiwi/dừa
Lebensmittelallergie
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
hẹ/hành/tỏi
Lebensmittelallergie
酒精(jiǔjīng)
rượu bia
Lebensmittelallergie