Dänisch | Phrasen - Reisen | Außer Haus essen

Außer Haus essen - Am Eingang

我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_.
Eine Reservierung machen
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
Nach einem Tisch fragen
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Tager I imod kreditkort?
Fragen, ob Du mit Kreditkarte zahlen kannst
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Tilbyder I vegetarmad?
Nach vegetarischen Gerichten fragen
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Tilbyder I kosher mad?
Nach koscheren Gerichten fragen
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Tilbyder I halal mad?
Nach Halal-Gerichten fragen
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.
Du würdest während oder nach dem Essen gern Sport sehen

Außer Haus essen - Essen bestellen

我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Må jeg se menuen, tak?
Nach der Speisekarte fragen
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
Der Bedienung sagen, dass man gern bestellen möchte
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Hvad på menuen kan du anbefale?
Die Bedienung nach Empfehlungen fragen
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Er der en specialitet?
Fragen, ob es eine Spezialität des Hauses gibt
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Er der en lokal specialitet?
Fargen, ob das Restaurant eien Spezialtät aus der Region auf der Karte hat
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
Informieren, dass Du gegen eine bestimmte Zutat allergisch bist
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller kulhydrater?
Herausfinden, ob etwas Zucker oder Kohlenhydrate enthält, da Du Diabetes hast
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
Der Bedienung mitteilen, dass Du bestimmte Zutaten nciht isst
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
Ein bestimmtes Gericht bestellen
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
Vorspeisen bestellen
沙拉(shālā)
Salat
Gericht
汤(tāng)
suppe
Gericht
肉(ròu)
kød
Essen
猪肉(zhūròu)
svinekød
Art von Fleisch
牛肉(niúròu)
oksekød
Art von Fleisch
鸡肉(jīròu)
kylling
Art von Fleisch
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Jeg vil gerne have mit kød er rødstegt/medium/gennemstegt.
Der Bedienung mitteilen, wie Du Dein Fleisch gern zubereitet hättest
海鲜(hǎixiān)
alt godt fra havet
Essen
鱼(yú)
fisk
Essen
意大利面(yìdàlì miàn)
pasta
Gericht
盐(yán)
salt
胡椒(hújiāo)
peber
芥末(jièmò)
sennep
番茄酱(fānqié jiàng)
ketchup
面包(miànbāo)
brød
黄油(huángyóu)
smør
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
Nach Nachschlag fragen
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Tak, det er nok.
Der Bedienung sagen, dass Du nicht mehr Essen/Getränke möchtest
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
Nachtisch bestellen wollen
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Jeg vil gerne have ___, tak.
Nachtisch bestellen
冰淇淋(bīngqílín)
Is
Nachtisch
蛋糕(dàngāo)
kage
Nachtisch
巧克力(qiǎokèlì)
chokolade
Nachtisch
饼干(bǐnggān)
småkager
Nachtisch
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Nyd dit måltid!
Einen guten Appetit wünschen

Außer Haus essen - Getränke bestellen

我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.
Getränke bestellen
带气的水(dài qì de shuǐ)
vand med brus
Getränk
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
mineralvand
Getränk
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
en øl
Getränk
一瓶酒(yī píng jiǔ)
en flaske vin
Getränk
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
en kaffe
Getränk
一杯茶(yībēi chá)
en te
Getränk
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
Nach dem Inhalt von Alkohol fragen

Außer Haus essen - Bezahlen

结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Vi vil gerne betale, tak.
Sagen, dass Du gern zahlen willst
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Vi vil gerne betale seperat.
Der Bedienung mitteilen, dass die Gruppe getrennt zahlt
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Jeg betaler for det hele.
Der Bedienung mitteilen, dass Du für alles bezahlst
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
Eine andere Person zum Essen einladen und dafür bezahlen
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Behold byttepengene.
Der Bedienung sagen, dass er/sie das Wechselgeld als Trinkgeld behalten kann
太美味了!(tài měiwèile!)
Maden var udsøgt!
Das Essen loben
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Fortæl kokken om mine komplimenter!
Das Essen loben

Außer Haus essen - Beschwerden

我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Mit mad er koldt.
Sich beschweren, dass das Essen kalt ist
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Die Kochzeit war zu kurz
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Dette har fået for meget.
Die Kochzeit war zu lang
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
Feststellen, dass das Gericht nicht das ist, welches Du bestellt hast
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Denne vin smager af kork.
Feststellen, dass der Wein verkorkt (schlecht) ist
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
Sich über die Wartezeit vom bestellten Essen beschweren
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Drikken er ikke kold.
Sich über die warme Temperatur des Getränks beschweren
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Min drink smager underlig.
Bermerken, dass das Getränk seltsam schmeckt
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Jeg bestilte min drink uden is.
Bemerken, dass Du ein Getränk mit Eis bekommen hast, obwohl Du ohne Eis bestellt hast
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Der mangler en ret.
Bemerken, dass die Bestellung noch nicht komplett ist
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Dette er ikke rent.
Bemerken, dass dein Teller/Besteck/Glas nicht sauber ist

Außer Haus essen - Allergien

这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Er der___i dette?
Nachfragen, ob ein bestimmtes Gericht Zutaten enthält, auf die Du allergisch bist
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Kan du venligst tilberede retten uden ____?
Fragen, ob das Gericht ohne die Zutaten zubereitet werden kann, gegen die Du allergisch bist
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde min medicin i min taske/lomme!
Informieren, dass Du Allergien hast und man Dir Medikamente im Notfall geben soll
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nødder/peanuts
Lebensmittelallergie
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamfrø/solsikkefrø
Lebensmittelallergie
鸡蛋(jīdàn)
æg
Lebensmittelallergie
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Lebensmittelallergie
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Mel/hvede
Lebensmittelallergie
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Mælk/laktose/mælkeprodukter
Lebensmittelallergie
面筋(miànjīn)
gluten
Lebensmittelallergie
豆类(dòu lèi)
soja
Lebensmittelallergie
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
leguminous planter/bønner/ærter/majs
Lebensmittelallergie
蘑菇(mógū)
Champignon
Lebensmittelallergie
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frugt/kiwi/kokos
Lebensmittelallergie
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
purløg/løg/hvidløg
Lebensmittelallergie
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Lebensmittelallergie