Chinesisch | Phrasen - Reisen | Einkaufen

Einkaufen - Grundlagen

Bạn có bán ___?
您有___?(nín yǒu ___?)
Nach einem bestimmten Artikel fragen
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Fragen, wo sich ein bestimmter Artikel befindet
Món này bao nhiêu tiền?
多少钱?(duōshǎo qián?)
Nach dem Preis von einem bestimmten Artikel fragen
Bạn có món nào rẻ hơn không?
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Nach einem billigeren Artikel fragen
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Nach Öffnungs-/Schließzeiten fragen
Tôi chỉ xem hàng thôi.
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Dem Verkäufer mitteilen, dass Du Dich nur umsiehst und im Moment keine Hilfe benötigst
Cho tôi mua món này.
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Sagen, dass du diesen Artikel kaufen wirst
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Fragen, ob das Geschäft Kreditkarten akzeptiert
Cho tôi xin hóa đơn.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Nach dem Beleg fragen
Cho tôi một cái túi được không?
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Nach einer Tüte fragen
Tôi muốn trả lại món đồ này.
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Erklären, dass Du diesen Artikel umtasuchen möchtest

Einkaufen - Kleidung

Tôi có thể thử đồ được không?
我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Fragen, ob Du ein Kleidungsstück anprobieren kannst
Phòng thử đồ ở đâu?
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Nach den Umkleidekabinen fragen
Cái này có cỡ ___ không?
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Nach einer bestimmten Kleidergröße fragen
... nhỏ (S)?
…小号?(…xiǎo hào?)
Kleidergröße
... trung bình (M)?
…中号?(…zhōng hào?)
Kleidergröße
... lớn (L)?
…大号?(…dà hào?)
Kleidergröße
... đại (XL)?
…加大号?(…jiā dà hào?)
Kleidergröße
Giày này có cỡ ___ không?
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Nach einer bestimmten Schuhgröße fragen
Nó bé/chật quá.
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Sagen, dass ein Kleidungsstück zu klein ist
Nó to/rộng quá.
这太大了。(zhè tài dàle.)
Sagen, dass ein Kleidungsstück zu groß ist
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Fragen, ob Dir das Kleidungsstück steht

Einkaufen - Handeln

Món này _[số tiền]_ thôi.
我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Einen Startpreis vorschlagen
Đắt thế!/Đắt quá!
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Nicht mit dem Preis einverstanden sein, weil dieser zu hoch ist
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Auf einen niedrigeren Preis in einem anderen Geschäft verweisen
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Das letzte Angebot festlegen
Thế thôi tôi không mua nữa.
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Desinteresse zeigen
Thế thôi tôi đi hàng khác.
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Desinteresse zeigen, indem man droht zu gehen
Tôi không có đủ tiền!
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Mit einem Preis nicht einverstanden sein, weil Du das Geld dafür nicht hast
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Das Amgebot mit gespieltem Bedauern annehmen