Vietnamesisch | Phrasen - Reisen | Einkaufen

Einkaufen - Grundlagen

您有___?(nín yǒu ___?)
Bạn có bán ___?
Nach einem bestimmten Artikel fragen
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Tôi có thể mua ___ ở đâu?
Fragen, wo sich ein bestimmter Artikel befindet
多少钱?(duōshǎo qián?)
Món này bao nhiêu tiền?
Nach dem Preis von einem bestimmten Artikel fragen
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Bạn có món nào rẻ hơn không?
Nach einem billigeren Artikel fragen
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Cửa hàng mở cửa/đóng cửa vào lúc nào?
Nach Öffnungs-/Schließzeiten fragen
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Tôi chỉ xem hàng thôi.
Dem Verkäufer mitteilen, dass Du Dich nur umsiehst und im Moment keine Hilfe benötigst
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Cho tôi mua món này.
Sagen, dass du diesen Artikel kaufen wirst
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Cửa hàng có chấp nhận thẻ tín dụng không?
Fragen, ob das Geschäft Kreditkarten akzeptiert
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Cho tôi xin hóa đơn.
Nach dem Beleg fragen
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Cho tôi một cái túi được không?
Nach einer Tüte fragen
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Tôi muốn trả lại món đồ này.
Erklären, dass Du diesen Artikel umtasuchen möchtest

Einkaufen - Kleidung

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Tôi có thể thử đồ được không?
Fragen, ob Du ein Kleidungsstück anprobieren kannst
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Phòng thử đồ ở đâu?
Nach den Umkleidekabinen fragen
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Cái này có cỡ ___ không?
Nach einer bestimmten Kleidergröße fragen
…小号?(…xiǎo hào?)
... nhỏ (S)?
Kleidergröße
…中号?(…zhōng hào?)
... trung bình (M)?
Kleidergröße
…大号?(…dà hào?)
... lớn (L)?
Kleidergröße
…加大号?(…jiā dà hào?)
... đại (XL)?
Kleidergröße
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Giày này có cỡ ___ không?
Nach einer bestimmten Schuhgröße fragen
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Nó bé/chật quá.
Sagen, dass ein Kleidungsstück zu klein ist
这太大了。(zhè tài dàle.)
Nó to/rộng quá.
Sagen, dass ein Kleidungsstück zu groß ist
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Trông tôi mặc (for clothes)/đi (for shoes) cái này có được không?
Fragen, ob Dir das Kleidungsstück steht

Einkaufen - Handeln

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Món này _[số tiền]_ thôi.
Einen Startpreis vorschlagen
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Đắt thế!/Đắt quá!
Nicht mit dem Preis einverstanden sein, weil dieser zu hoch ist
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ở hàng khác tôi thấy người ta bán có _[số tiền]_ thôi.
Auf einen niedrigeren Preis in einem anderen Geschäft verweisen
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
Trả giá lần cuối này, _[số tiền]_!
Das letzte Angebot festlegen
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Thế thôi tôi không mua nữa.
Desinteresse zeigen
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Thế thôi tôi đi hàng khác.
Desinteresse zeigen, indem man droht zu gehen
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Tôi không có đủ tiền!
Mit einem Preis nicht einverstanden sein, weil Du das Geld dafür nicht hast
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Đắt quá nhưng mà thôi được rồi tôi sẽ mua.
Das Amgebot mit gespieltem Bedauern annehmen