Vietnamesisch | Phrasen - Reisen | Daten und Zeit

Daten und Zeit - Die Zeit sagen

ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
Bây giờ là mấy giờ?
Nach der Uhrzeit fragen
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
Bây giờ là ___.
Die Zeit sagen
...8 โมง (...8 mong.)
... 8 giờ.
volle Stunde
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
eine halbe Stunde nach der vollen Stunde
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
... tám giờ mười lăm (phút).
eine Viertelstunde nach der vollen Stunde
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
eine Viertelstunde vor der vollen Stunde

Daten und Zeit - Zeit

เมื่อไร? (muer rai?)
Bao giờ?/Khi nào?
Nach der genauen Zeit und dem genauen Datum fragen
ตอนนี้ (torn-nee)
bây giờ
In diesem Moment
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
In kurzer Zeit
ภายหลัง (pai lhung)
sau (này)
In einer nicht genau spezifizierten Zeitspanne
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
một năm trước/năm ngoái
Zeitangabe, die sich auf den Tag bezieht
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
(một) tháng trước
Zeitangabe, die sich auf den Tag bezieht
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
(một) tuần trước
Zeitangabe, die sich auf den Tag bezieht
เมื่อวาน (muer-wan)
(ngày) hôm qua
Zeitangabe, die sich auf den Tag bezieht
วันนี้ (wunnee)
(ngày) hôm nay
Zeitangabe, die sich auf den Tag bezieht
พรุ่งนี้ (proong nee)
(ngày) mai
Zeitangabe, die sich auf den Tag bezieht
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
tuần sau/sang tuần
Zeitangabe, die sich auf den Tag bezieht
ปีหน้า (pee na)
năm sau/sang năm
Zeitangabe, die sich auf den Tag bezieht
วินาที (wi-na tee)
giây
Zeiteinheit
นาที (na tee)
phút
Zeiteinheit
ชั่วโมง (chua mong)
giờ
Zeiteinheit
วัน (wun)
ngày
Zeiteinheit
อาทิตย์ (ar-tid)
tuần
Zeiteinheit
เดือน (duen)
tháng
Zeiteinheit
ปี (pee)
năm
Zeiteinheit
รุ่งอรุณ (roong a-run)
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
Tageszeit
ตอนเช้า (torn shao)
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
Tageszeit
บ่าย (bai)
(buổi) trưa/ban trưa
Tageszeit
ตอนบ่าย (torn bai)
(buổi) chiều/ban chiều
Tageszeit
ตอนค่ำ (torn kum)
(buổi) tối/ban tối
Tageszeit
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
chập tối/chạng vạng
Tageszeit
กลางคืน (klang-keun)
đêm/tối muộn
Tageszeit
เที่ยงคืน (tiang keun)
nửa đêm
Tageszeit

Daten und Zeit - Wochentage

วันจันทร์ (wun jan)
Thứ hai
Wochentag
วันอังคาร (wun ung karn)
Thứ ba
Wochentag
วันพุธ (wun pood)
Thứ tư
Wochentag
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
Thứ năm
Wochentag
วันศุกร์ (wun sook)
Thứ sáu
Wochentag
วันเสาร์ (wun sao)
Thứ bảy
Wochentag
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
Chủ nhật
Wochentag

Daten und Zeit - Jahreszeiten

ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
(mùa) xuân
Jahreszeit
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
(mùa) hè/(mùa) hạ
Jahreszeit
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
(mùa) thu
Jahreszeit
ฤดูหนาว (rue do nao)
(mùa) đông
Jahreszeit