Koreanisch | Phrasen - Reisen | Computer

Computer - Start

Kopiera
Klipp ut
Klistra in
Fetstil
Kursivstil
Stryka under
Teckensnitt
Teckenstorlek
Filtrera
Sortera A till Ö
Cell
Överför formattering
Fyll
Kantlinjer

Computer - Schaltfläche 'Office'

Nytt
Öppna
Spara
Spara som
Skriv ut
Ångra
Gör om
Infoga
Ta bort
Ändra namn
Ersätt
Stäng
Avbryt
Rad
Kolumn
Förhandsgranska utskrift
Minimera
Återställ

Computer - Einfügen

Tabell
Bild
Diagram
Textruta
Sidhuvud och sidfot
Forma
Sidbrytning

Computer - Seitenlayout

Flik
Marginaler
Ange utskriftsområde

Computer - Verweise

Infoga fotnot
Infoga index

Computer - Überprüfen

Språkkontroll
Ange språk
Översätt
Antal ord
Pratbubblor

Computer - Ansicht

Linjal