Hindi | Phrasen - Reisen | Computer

Computer - Start

Kopiuj
Wytnij
Wklej
Pogrubienie
Kursywa
Podkreślenie
Czcionka
Rozmiar czcionki
Filtr
Sortuj od A do Z
Komórka
Malarz formatów
Wypełnienie
Obramowanie

Computer - Schaltfläche 'Office'

Nowy
Otwórz
Zapisz
Zapisz jako
Drukuj
Cofnij
Ponów
Wstaw
Usuń
Zmień nazwę
Zamień
Zamknij
Anuluj
Wiersz
Kolumna
Podgląd wydruku
Minimalizuj
Przywróć

Computer - Einfügen

Tabela
Obraz
Wykres
Pole tekstowe
Nagłówek/Stopka
Kształt
Podział strony

Computer - Seitenlayout

Karta
Marginesy
Ustaw obszar wydruku

Computer - Verweise

Wstaw przypis
Wstaw indeks

Computer - Überprüfen

Pisownia i gramatyka
Ustaw język
Przetłumacz
Statystyka wyrazów
Dymki

Computer - Ansicht

Linijka