Chinesisch | Phrasen - Reisen | Allgemein

Allgemein - Unverzichtbar

Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Um Hilfe bitten
Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?)
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Eine Person fragen, ob sie Englisch spricht
Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?)
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Eine Person fragen, ob sie eine bestimmte Sprache spricht
Δεν μιλώ _[γλώσσα]_. (Den miló _[glóssa]_.)
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Erklären, dass man diese Sprache nicht spricht
Δεν καταλαβαίνω. (Den katalabéno.)
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Erklären, dass man etwas nicht versteht

Allgemein - Konversation

Γεια σου! (Ya su!)
您好!(nín hǎo!)
Standardbegrüßung
Γεια! (Ya!)
你好!(nǐ hǎo!)
Informelle Begrüßung
Καλημέρα! (Kaliméra)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Begrüßung am Morgen
Καλησπέρα! (Kalispéra!)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Begrüßung am Abend
Καληνύχτα! (Kaliníhta!)
晚安!(wǎn'ān!)
Wird als Verabschiedung am Abend und bevor man ins Bett geht gebraucht
Τι κάνεις; (Ti kánis?)
您好吗?(nín hǎo ma?)
Frage nach dem Befinden der Person am Anfang des Gesprächs
Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.)
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Eine höfliche Antwort auf die Frage "Wie geht es Dir?"
Πώς σε λένε; (Pos se léne?)
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Eine andere Person nach dem Namen fragen
Το όνομα μου είναι ___. (To ónoma mu íne ___.)
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Einer Person den eigenen Namen sagen
Από που είσαι; (Apó pu íse?)
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Fragen, woher jemand kommt
Είμαι από ___. (Íme apó ___.)
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Antworten, woher du kommst
Πόσων χρονών είσαι; (Póson hronón íse?)
您多大了?(nín duōdàle?)
Fragen, wie alt jemand ist
Είμαι ___ χρονών. (Íme ___ hronón.)
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Antworten, wie alt du bist
Ναι (Ne)
是(shì)
Positive Antwort
Όχι (Óchi)
不是(bùshì)
Negative Antwort
Παρακαλώ (Parakaló)
请(qǐng)
Höflichkeitsformel zur Unterstreichung einer Aufforderung oder Frage
Ορίστε! (Oríste!)
给你!(gěi nǐ!)
Wird gebraucht, wenn eine Person einer anderen etwas gibt
Ευχαριστώ. (Efharistó.)
谢谢。(xièxiè.)
Jemanden danken
Ευχαριστώ πολύ. (Efharistó polí.)
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Wird gebraucht, wenn man jemanden herzlich dankt
Παρακαλώ. (Parakaló.)
不客气。(bù kèqì.)
Höfliche Antwort auf "Danke"
Συγνώμη. (Signómi.)
对不起。(duìbùqǐ.)
Sich für etwas entschuldigen
Με συγχωρείτε. (Me sighoríte.)
打扰了。(dǎrǎole.)
Um die Aufmerksamkeit von jemanden bitten
Δεν είναι τίποτα. (Den íne típota.)
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Auf eine Entschuldigung antworten, falls Du sie akzeptiert hast
Κανένα πρόβλημα. (Kanéna próvlima.)
没关系。(méiguānxì.)
Auf eine Entschuldigung antworten, falls Du sie akzeptiert hast
Προσοχή! (Prosohí!)
当心!(dāngxīn!)
Jemanden auf eine Gefahr aufmerksam machen
Πεινώ. (Pinó.)
我饿了。(wǒ è le.)
Wird gebraucht, wenn man hungrig ist
Διψώ. (Dipsó.)
我渴了。(wǒ kě le.)
Wird gebraucht, wenn man durstig ist
Είμαι κουρασμένος/η. (Íme kurasménos/i.)
我累了。(wǒ lèi le.)
Wird gebraucht, wenn man müde ist
Είμαι άρρωστος/η. (Íme árostos/i.)
我病了。(wǒ bìng le.)
Wird gebraucht, wenn man krank ist
Δεν ξέρω. (Den xéro.)
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Du weißt die Antwort auf eine Frage nicht
Χάρηκα για την γνωριμία. (Xárika ya tin gnorimía.)
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Höflicher Abschiedssatz nach einem ersten Treffen
Αντίο! (Adío!)
再见!(zàijiàn!)
Sich höflich verabschieden

Allgemein - Beschwerden

Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο. (Tha íthela na káno éna parápono.)
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Auf höfliche Art und Weise eine Beschwerde äußern
Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; (Pios íne o ipéfthinos edó?)
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Herausfinden, wer zuständig ist
Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο! (Aftó íne apolítos aparádekto!)
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Nachdrücklich seine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen
Θέλω τα λεφτά μου πίσω! (Thélo ta leftá mu píso!)
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Eine Rückerstattung fordern
Περιμένουμε εδώ και μια ώρα. (Periménume edó ke mia óra.)
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Sich über lange Wartezeiten beschweren

Allgemein - Fluchen

Αυτό το φαγητό είναι χάλια! (Avtó to fagitó íne hália!)
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Auf unhöfliche Art und Weise seine Unzufriedenheit mit dem Essen ausdrücken
Αυτό το ποτό είναι χάλια! (Avtó to potó íne hália!)
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Auf unhöfliche Art und Weise seine Unzufriedenheit über ein Getränk ausdrücken
Αυτό το μέρος είναι χάλια! (Avtó to meros íne hália!)
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Sich auf unhöfliche Art und Weise über einen Ort äußern
Αυτό το αυτοκίνητο είναι χάλια! (Avtó to aftokínito íne hália!)
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Fluchend zum Ausdruck bringen, dass ein Auto in keinem guten Zustand ist
Η εξυπηρέτηση είναι χάλια! (I exipirétisi íne háya!)
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Auf unhöfliche Art und Weise seine Unzufriedenheit mit dem Service ausdrücken
Είναι απόλυτη κλεψιά! (Íne apóliti klepsiá)
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Sich auf unhöfliche Art und Weise über den Preis beschweren
Τι μαλακίες είναι αυτές! (Ti malakíes íne aftés!)
扯淡!(chědàn!)
Unglaube über etwas ausdrücken, das jemand gesagt hat
Είσαι ένας βλάκας ηλίθιος! (Íse énas vlákas ilíthios!)
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Eine Person beleidigen indem man ihre/seine Intelligenz kritisiert
Δεν καταλαβαίνεις θεό! (Den katalavénis theó!)
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Eine Person beleidigen indem man ihr/sein sein Wissen kritisiert
Άντε χάσου! (Ánte hasou!)
滚开!(gǔn kāi!)
Auf unhöfliche Art und Weise einer Person mitteilen, sofort zu gehen
Για έλα να το κανονίσουμε έξω! (Ya éla na to kanonísume éxo!)
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Einer Person sagen, außerhalb einer Bar oder Diskothek zu kämpfen