Französisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | SMS & Internet

SMS & Internet - Textkürzel

AIUI (jako jsem to pochopil)
AMS (à mon sens)
Textkürzel zur Erläuterung der eigenen Sichtweise
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
ASV (âge, sexe, ville)
Textkürzel im Chat mit der Frage nach Alter, Geschlecht und Ort der Person
ATM (právě teď)
Now (maintenant)
Textkürzel zur Beschreibung des momentanen Augenblicks
BBL (budu za chvíli zpět)
Je re (je reviens tout de suite)
Textkürzel bei Verlassen des Chat für einige Zeit
CU (see you - uvidíme se)
A12C4 (à un de ces quatre)
Textkürzel zur Verabschiedung
BION (věř nebo nevěř)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Textkürzel als Ausdruck der Verwunderung
BRB (budu hned zpátky)
Je re (je reviens tout de suite)
Textkürzel bei Verlassen des Chat für einige Zeit
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Textkürzel bei Party-Einladungen
CU (uvidíme se)
A+ (à plus tard)
Textkürzel zur Verabschiedung
CUL (uvidíme se později)
++ (à plus tard)
Textkürzel zur Verabschiedung
DIKU (znám tě?)
Cki ? (on se connaît ?)
Textkürzel mit der Frage, ob man jemanden kennt
EOM (konec zprávy)
FDC (fin de conversation)
Textkürzel zum Abschluss einer Unterhaltung oder SMS-Nachricht
FYI (pro tvoji informaci)
FYI : for your information (pour information)
Textkürzel zur Weitergabe von relevanten Informationen an eine Person
G2G (musím běžet)
J'y go (je dois partir)
Textkürzel zur Verabschiedung
IMO (podle mého názoru)
AMA (à mon avis)
Textkürzel zur Erläuterung der persönlichen Meinung
IMHO (podle mého skromného názoru)
AMHA (à mon humble avis)
Textkürzel zur Erläuterung der persönlichen Meinung
IOU (dlužím ti)
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Textkürzel als Ausdruck der Dankbarkeit
J/K (jen žertuji)
C1Blag (c'est une blague)
Textkürzel zur Klarstellung, dass man einen Witz gemacht hat
L8R (později)
A+ (à plus tard)
Textkürzel zur Verabschiedung bzw. zum Ausdruck, dass man im Moment keine Zeit hat
LOL (směju se nahlas)
MDR (mort de rire)
Textkürzel als Reaktion auf etwas Lustiges
MYOB (hleď si svého)
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Textkürzel als Ausdruck, dass man etwas für sich behalten soll
NRN (nemůže teď)
NRN : not right now (pas maintenant)
Textkürzel zum Ausdruck, dass man im Moment keine Zeit hat
RFD (žádost o projednání)
DDD : demande de discussion
Textkürzel zum Ausdruck, dass man über etwas diskutieren will
TB (napiš zpátky)
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Textkürzel am Ende einer SMS-Nachricht mit dem Hinweis, dass man eine Antwort erwartet
TBH (abych byl upřímný)
PEH (pour être honnête)
Textkürzel zur Erläuterung oder Klarstellung der eigenen Meinung zu einem Thema
TIA (předem díky)
MDA (merci d'avance)
Textkürzel als Ausdruck des Danks im Voraus
THX (díky)
Mci (merci)
Textkürzel als Ausdruck des Danks
TTYL (popovídáme později)
A TT (à tout à l'heure)
Textkürzel zur Verabschiedung
4U (pro tebe)
Pr toi (pour toi)
Textkürzel bei Zusendung einer Sache an eine Person