Koreanisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Grußtexte

Grußtexte - Hochzeit

Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar
Gratulojn pro ligante la nodon!
결혼을 너무너무 축하한다!
Informell, Glückwunsch an ein frisch verheiratetes Paar, das man gut kennt
Gratulojn pro diri "jes"!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Informell, Glückwunsch an ein frisch verheiratetes Paar, das man gut kennt
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar

Grußtexte - Verlobung

Gratulojn pro via fianĉiĝo!
약혼을 축하드립니다!
Glückwünsche zur Verlobung
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar, das man gut kennt; zugleich Nachfrage zum Datum der Hochzeit

Grußtexte - Geburtstage und Jahrestage

Feliĉan naskiĝtagon!
생일 축하합니다!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Feliĉan naskiĝtagon!
생일 축하!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Feliĉan naskiĝtagon!
행복한 생일날 되세요!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Feliĉa datreveno!
기념일을 축하드립니다!
Allgemeine Glückwünsche zum Jubiläum, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Feliĉa... datreveno!
행복한 ... 기념일 되세요!
Glückwünsche zu einem besonderen Jubiläum (z.B. 25. Jahrestag, 40. Jahrestag)
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Betonung der Dauer einer Ehe und Glückwünsche zum Jubiläum
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Glückwünsche zum 20. Hochzeitstag
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Glückwünsche zum 25. Hochzeitstag
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Glückwünsche zum 40. Hochzeitstag
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Glückwünsche zum 30. Hochzeitstag
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Glückwünsche zum 35. Hochzeitstag
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Glückwünsche zum 50. Hochzeitstag
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Glückwünsche zum 60. Hochzeitstag

Grußtexte - Genesung

Saniĝus baldaŭ.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Genesungswünsche, gebräuchlich auf Karten
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Standardmäßige Genesungswünsche
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Standardmäßige Genesungswünsche von mehreren Personen
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Standardmäßige Genesungswünsche
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Genesungswünsche von mehreren Leuten am Arbeitsplatz
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Genesungswünsche von mehreren Leuten am Arbeitsplatz

Grußtexte - Allgemeine Glückwünsche

Gratulojn pro...
...를 축하합니다.
Standardsatz für Glückwünsche
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Glückwünsche zu zukünftigen Erfolgen
Mi deziras al vi sukceson en...
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Glückwünsche zu zukünftigen Erfolgen
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
...를 축하드립니다.
Glückwünsche zu einer bestimmten Angelegenheit
Bonege por...
...를 했다니, 축하드립니다.
Glückwünsche zu einer bestimmten Angelegenheit
Gratulojn por vian veturantan teston!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Glückwünsche zur bestandenen Fahrprüfung
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Glückwünsche an einen engen Freund oder ein Familienmitglied
Feliĉoj!
축하!
Informell, relativ ungebräuchlich, Abkürzung für Glückwünsche

Grußtexte - Akademische Leistungen

Gratulojn pro via diplomiĝo!
졸업을 축하합니다!
Glückwünsche zum Studienabschluss
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung
Bonege kun via ekzameno!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Sehr informelle und umgangssprachliche Glückwünsche zur bestandenen Prüfung
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Glückwünsche zum Abschluss eines Masterstudiums, zugleich gute Wünsche für die Zukunft
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung, zugleich gute Wünsche für die Zukunft
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung, zugleich gute Wünsche für die Karriere
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Glückwunsch zur Aufnahme an einer Universität

Grußtexte - Beileid

Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
안타까운 마음을 전합니다.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Beileidsbekundung beim Tod des Sohns/der Tochter/des Ehepartners der trauernden Person, mitsamt Namen des/r Verstorbenen
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person

Grußtexte - Karriere

Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Gute Wünsche zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
하는 일마다 성공하길 바래.
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
Gratuloj por akirai la laboron!
새 직장 얻은 것 축하해!
Glückwünsche zu einer neuen, lukrativen Position
Bona fortuno sur via unua tago en...
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Gute Wünsche für den ersten Arbeitstag in einer neuen Arbeitsstelle

Grußtexte - Geburt

Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
Gratulojn pro via nova alveno!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Glückwünsche an eine Frau zur Geburt ihres Kindes
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes

Grußtexte - Danksagung

Multajn dankojn por...
깊은 감사드립니다.
Generelle Danksagung
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Danksagung im eigenen Namen und im Namen einer weiteren Person
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Übergabe eines Geschenks als Ausdruck von Dankbarkeit
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
Ni tre dankas vin pro...
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Antwort auf Danksagung einer Person; man selbst hat aus der Handlung der Person einen Nutzen gezogen

Grußtexte - Festtagsgrüße

Sezonaj salutoj el...
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Gebräuchlich in den USA zu Weihnachten und Neujahr
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Gebräuchlich in Großbritannien zu Weihnachten und Neujahr
Feliĉan Paskon!
행복한 부활절 되세요!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zum Ostersonntag
Feliĉan Dankofeston
행복한 추수감사절 되세요!
Gebräuchlich in den USA zum Erntedankfest
Feliĉan Novjaron!
행복한 새해 되세요!
Gebräuchlich zum neuen Jahr
Feliĉaj Ferioj!
행복한 휴일되세요!
Gebräuchlich in den USA und Kanada zum Urlaub in der Weihnachtszeit
Feliĉa Hanukkah!
행복한 하누카 되세요!
Gebräuchlich zu Chanukka
Feliĉa Divali al vi.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Gebräuchlich zu Diwali
Feliĉan Kristnaskon!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zu Weihnachten
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zu Weihnachten und zum neuen Jahr