Tschechisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Grußtexte

Grußtexte - Hochzeit

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar
Congratulations on tying the knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Informell, Glückwunsch an ein frisch verheiratetes Paar, das man gut kennt
Congratulations on saying your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Informell, Glückwunsch an ein frisch verheiratetes Paar, das man gut kennt
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar

Grußtexte - Verlobung

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Glückwünsche zur Verlobung
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar, das man gut kennt; zugleich Nachfrage zum Datum der Hochzeit

Grußtexte - Geburtstage und Jahrestage

Birthday greetings!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Wishing you every happiness on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Allgemeine Glückwünsche zum Jubiläum, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Glückwünsche zu einem besonderen Jubiläum (z.B. 25. Jahrestag, 40. Jahrestag)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Betonung der Dauer einer Ehe und Glückwünsche zum Jubiläum
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Glückwünsche zum 20. Hochzeitstag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Glückwünsche zum 25. Hochzeitstag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Glückwünsche zum 40. Hochzeitstag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Glückwünsche zum 30. Hochzeitstag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Glückwünsche zum 35. Hochzeitstag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Glückwünsche zum 50. Hochzeitstag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Glückwünsche zum 60. Hochzeitstag

Grußtexte - Genesung

Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Genesungswünsche, gebräuchlich auf Karten
I hope you make a swift and speedy recovery.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Standardmäßige Genesungswünsche
We hope that you will be up and about in no time.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Standardmäßige Genesungswünsche von mehreren Personen
Thinking of you. May you feel better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Standardmäßige Genesungswünsche
From everybody at…, get well soon.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Genesungswünsche von mehreren Leuten am Arbeitsplatz
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Genesungswünsche von mehreren Leuten am Arbeitsplatz

Grußtexte - Allgemeine Glückwünsche

Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Standardsatz für Glückwünsche
I wish you the best of luck and every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Glückwünsche zu zukünftigen Erfolgen
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Glückwünsche zu zukünftigen Erfolgen
We would like to send you our congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Glückwünsche zu einer bestimmten Angelegenheit
Well done on…
Dobrá práce na...
Glückwünsche zu einer bestimmten Angelegenheit
Congratulations on passing your driving test!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Glückwünsche zur bestandenen Fahrprüfung
Well done. We knew you could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Glückwünsche an einen engen Freund oder ein Familienmitglied
Congrats!
Gratulujeme!
Informell, relativ ungebräuchlich, Abkürzung für Glückwünsche

Grußtexte - Akademische Leistungen

Congratulations on your graduation!
Gratulujeme k promoci!
Glückwünsche zum Studienabschluss
Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Sehr informelle und umgangssprachliche Glückwünsche zur bestandenen Prüfung
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Glückwünsche zum Abschluss eines Masterstudiums, zugleich gute Wünsche für die Zukunft
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung, zugleich gute Wünsche für die Zukunft
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung, zugleich gute Wünsche für die Karriere
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Glückwunsch zur Aufnahme an einer Universität

Grußtexte - Beileid

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
We are so very sorry to hear about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Beileidsbekundung beim Tod des Sohns/der Tochter/des Ehepartners der trauernden Person, mitsamt Namen des/r Verstorbenen
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person

Grußtexte - Karriere

We wish you the best of luck in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Gute Wünsche zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
We wish you the best of luck in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
We wish you every success for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
Congratulations on getting the job!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Glückwünsche zu einer neuen, lukrativen Position
Good luck on your first day at…
Hodně štěstí první den v...
Gute Wünsche für den ersten Arbeitstag in einer neuen Arbeitsstelle

Grußtexte - Geburt

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
Congratulations on your new arrival!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Glückwünsche an eine Frau zur Geburt ihres Kindes
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes

Grußtexte - Danksagung

Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Generelle Danksagung
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Danksagung im eigenen Namen und im Namen einer weiteren Person
I really don't know how to thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti...
Übergabe eines Geschenks als Ausdruck von Dankbarkeit
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
We are very grateful to you for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Antwort auf Danksagung einer Person; man selbst hat aus der Handlung der Person einen Nutzen gezogen

Grußtexte - Festtagsgrüße

Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Gebräuchlich in den USA zu Weihnachten und Neujahr
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Gebräuchlich in Großbritannien zu Weihnachten und Neujahr
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zum Ostersonntag
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Gebräuchlich in den USA zum Erntedankfest
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
Gebräuchlich zum neuen Jahr
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Gebräuchlich in den USA und Kanada zum Urlaub in der Weihnachtszeit
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Gebräuchlich zu Chanukka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Gebräuchlich zu Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Veselé Vánoce!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zu Weihnachten
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zu Weihnachten und zum neuen Jahr