Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Grußtexte

Grußtexte - Hochzeit

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen.
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till er båda på er bröllopsdag.
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar
Congratulations on tying the knot!
Grattis till giftermålet!
Informell, Glückwunsch an ein frisch verheiratetes Paar, das man gut kennt
Congratulations on saying your "I do's"!
Grattis till att ni sagt ja!
Informell, Glückwunsch an ein frisch verheiratetes Paar, das man gut kennt
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulationer till bruden och brudgummen med anledning av deras äktenskapliga förbindelse.
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar

Grußtexte - Verlobung

Congratulations on your engagement!
Grattis till förlovningen!
Glückwünsche zur Verlobung
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Lyckönskningar till er båda med anledning av er förlovning och allt som ligger framför er.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer bli mycket lyckliga tillsammans.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Grattis till er förlovning. Jag hoppas att ni kommer att vara till mycket glädje för varandra.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Grattis till er förlovning. Har ni redan bestämt datum för er stora dag?
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar, das man gut kennt; zugleich Nachfrage zum Datum der Hochzeit

Grußtexte - Geburtstage und Jahrestage

Birthday greetings!
Födelsedagshälsningar!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Happy Birthday!
Grattis på födelsedagen!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Many happy returns!
Ha den äran!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Wishing you every happiness on your special day.
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag.
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Jag hoppas att alla dina önskningar går i uppfyllelse. Grattis på födelsedagen!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Happy Anniversary!
Grattis på årsdagen!
Allgemeine Glückwünsche zum Jubiläum, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Happy…Anniversary!
Grattis på er ...-års bröllopsdag!
Glückwünsche zu einem besonderen Jubiläum (z.B. 25. Jahrestag, 40. Jahrestag)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... år och fortfarande starka tillsammans. Ha en trevlig bröllopsdag!
Betonung der Dauer einer Ehe und Glückwünsche zum Jubiläum
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Grattis på er porslinsbröllopsdag!
Glückwünsche zum 20. Hochzeitstag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Grattis på er silverbröllopsdag!
Glückwünsche zum 25. Hochzeitstag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Grattis på er rubinbröllopsdag!
Glückwünsche zum 40. Hochzeitstag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Grattis på er pärlbröllopsdag!
Glückwünsche zum 30. Hochzeitstag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Grattis på er korallbröllopsdag!
Glückwünsche zum 35. Hochzeitstag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Grattis på er guldbröllopsdag!
Glückwünsche zum 50. Hochzeitstag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Grattis på er diamantbröllopsdag!
Glückwünsche zum 60. Hochzeitstag

Grußtexte - Genesung

Get well soon.
Krya på dig!
Genesungswünsche, gebräuchlich auf Karten
I hope you make a swift and speedy recovery.
Jag hoppas att du tillfrisknar snabbt.
Standardmäßige Genesungswünsche
We hope that you will be up and about in no time.
Vi hoppas att du blir frisk på nolltid.
Standardmäßige Genesungswünsche von mehreren Personen
Thinking of you. May you feel better soon.
Tänker på dig. Jag hoppas att du mår bättre snart.
Standardmäßige Genesungswünsche
From everybody at…, get well soon.
Från alla på/hos ..., krya på dig.
Genesungswünsche von mehreren Leuten am Arbeitsplatz
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Krya på dig. Alla här tänker på dig.
Genesungswünsche von mehreren Leuten am Arbeitsplatz

Grußtexte - Allgemeine Glückwünsche

Congratulations on…
Gratulationer på/till ...
Standardsatz für Glückwünsche
I wish you the best of luck and every success in…
Jag önskar dig lycka till med ...
Glückwünsche zu zukünftigen Erfolgen
I wish you every success in…
Jag önskar dig all framgång i ...
Glückwünsche zu zukünftigen Erfolgen
We would like to send you our congratulations on…
Vi vill skicka våra gratulationer med anledning av ...
Glückwünsche zu einer bestimmten Angelegenheit
Well done on…
Bra gjort med ...
Glückwünsche zu einer bestimmten Angelegenheit
Congratulations on passing your driving test!
Grattis till avklarad uppkörning!
Glückwünsche zur bestandenen Fahrprüfung
Well done. We knew you could do it.
Bra jobbat. Vi visste att du skulle klara av det.
Glückwünsche an einen engen Freund oder ein Familienmitglied
Congrats!
Grattis!
Informell, relativ ungebräuchlich, Abkürzung für Glückwünsche

Grußtexte - Akademische Leistungen

Congratulations on your graduation!
Grattis till examen!
Glückwünsche zum Studienabschluss
Congratulations on passing your exams!
Grattis till de godkända examensproven!
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Vem är smartast i världen? Bra jobbat med tentan!
Sehr informelle und umgangssprachliche Glückwünsche zur bestandenen Prüfung
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Grattis till att du fått din magisterexamen och lycka till i arbetslivet.
Glückwünsche zum Abschluss eines Masterstudiums, zugleich gute Wünsche für die Zukunft
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Grattis till studenten och lycka till i framtiden.
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung, zugleich gute Wünsche für die Zukunft
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Grattis till studentexamen. Jag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung, zugleich gute Wünsche für die Karriere
Well done on getting into University. Have a great time!
Bra jobbat med att komma in på universitetet. Njut av din studietid!
Glückwunsch zur Aufnahme an einer Universität

Grußtexte - Beileid

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Vi är alla djupt chockade över att höra om ...s plötsliga bortgång och vi delar er sorg.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
We are so very sorry to hear about your loss.
Vi är alla så ledsna över ...s bortgång.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Tillåt mig att framföra mina djupaste kondoleanser med anledning av denna sorgens dag.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Vi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
Beileidsbekundung beim Tod des Sohns/der Tochter/des Ehepartners der trauernden Person, mitsamt Namen des/r Verstorbenen
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Vänligen ta emot vårt djupaste och varmaste deltagande i denna svåra stund.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Våra tankar är med dig och din familj i denna mycket svåra stund.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person

Grußtexte - Karriere

We wish you the best of luck in your new job at…
Vi önskar dig lycka till med ditt nya jobb på/hos ...
Gute Wünsche zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Från alla på/hos ... önskar vi dig lycka till med ditt nya jobb.
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
We wish you the best of luck in your new position of…
Vi önskar dig lycka till med din nya tjänst som ...
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
We wish you every success for your latest career move.
Vi önskar dig lycka till med ditt senaste kliv på karriärstegen.
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
Congratulations on getting the job!
Grattis till det nya jobbet!
Glückwünsche zu einer neuen, lukrativen Position
Good luck on your first day at…
Lycka till på din första dag på/hos ...
Gute Wünsche für den ersten Arbeitstag in einer neuen Arbeitsstelle

Grußtexte - Geburt

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
Congratulations on your new arrival!
Grattis till familjens nytillskott!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Till den nyblivna mamman. Varma hälsningar till dig och din son / dotter.
Glückwünsche an eine Frau zur Geburt ihres Kindes
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Grattis till er nyfödde vackra gosse / nyfödda vackra tös!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Till ...s mycket stolta föräldrar. Grattis till nytillskottet. Jag är säker på att ni kommer att bli underbara föräldrar.
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes

Grußtexte - Danksagung

Many thanks for…
Tusen tack för ...
Generelle Danksagung
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Min man/fru och jag skulle vilja tacka dig ...
Danksagung im eigenen Namen und im Namen einer weiteren Person
I really don't know how to thank you for…
Jag vet verkligen inte hur jag ska kunna tacka dig tillräckligt för ...
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
As a small token of our gratitude…
Som ett litet tecken på vår tacksamhet ...
Übergabe eines Geschenks als Ausdruck von Dankbarkeit
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Vi vill framföra våra varmaste tack till ... för ...
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
We are very grateful to you for…
Vi är mycket tacksamma för att du ...
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ingen orsak. Vi borde tvärtom tacka dig!
Antwort auf Danksagung einer Person; man selbst hat aus der Handlung der Person einen Nutzen gezogen

Grußtexte - Festtagsgrüße

Season's greetings from…
God Jul och Gott Nytt År önskar ...
Gebräuchlich in den USA zu Weihnachten und Neujahr
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul och Gott Nytt År!
Gebräuchlich in Großbritannien zu Weihnachten und Neujahr
Happy Easter!
Glad Påsk!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zum Ostersonntag
Happy Thanksgiving!
Glad tacksägelse!
Gebräuchlich in den USA zum Erntedankfest
Happy New Year!
Gott Nytt År!
Gebräuchlich zum neuen Jahr
Happy Holidays!
God helg!/God Jul och Gott Nytt År!
Gebräuchlich in den USA und Kanada zum Urlaub in der Weihnachtszeit
Happy Hanukkah!
Trevlig hanukka!
Gebräuchlich zu Chanukka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Glad/Trevlig Diwali. Må den vara lika ljus som tidigare.
Gebräuchlich zu Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
God Jul!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zu Weihnachten
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul och Gott Nytt År!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zu Weihnachten und zum neuen Jahr