Polnisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | Grußtexte

Grußtexte - Hochzeit

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze!
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu!
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar
Congratulations on tying the knot!
Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!
Informell, Glückwunsch an ein frisch verheiratetes Paar, das man gut kennt
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulacje z okazji wypowiedzenia sakramentalnego "tak"!
Informell, Glückwunsch an ein frisch verheiratetes Paar, das man gut kennt
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulacje młodej parze i szczęścia na wspólnej drodze życia!
Glückwünsche an ein frisch verheiratetes Paar

Grußtexte - Verlobung

Congratulations on your engagement!
Gratuluję zaręczyn!
Glückwünsche zur Verlobung
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze na nadchodzącej drodze życia
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulacje z okazji zaręczyn! Życzę Wam, abyście zawsze byli szczęśliwi.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulacje z okazji zaręczyn! Życzę Wam, abyście zawsze byli razem tak szczęśliwi, jak teraz.
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratuluję zaręczyn! Czy już wyznaczyliście datę ślubu?
Glückwünsche an ein frisch verlobtes Paar, das man gut kennt; zugleich Nachfrage zum Datum der Hochzeit

Grußtexte - Geburtstage und Jahrestage

Birthday greetings!
Urodzinowe Życzenia!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Happy Birthday!
Wszystkiego Najlepszego w Dniu Urodzin!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Many happy returns!
Sto lat!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Wishing you every happiness on your special day.
Wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu.
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Spełnienia Marzeń w Dniu Urodzin!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Wszystkiego, co najlepsze w tym dniu. Wspaniałych urodzin!
Allgemeine Glückwünsche zum Geburtstag, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Happy Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji rocznicy!
Allgemeine Glückwünsche zum Jubiläum, gebräuchlich auf Glückwunschkarten
Happy…Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji ... rocznicy!
Glückwünsche zu einem besonderen Jubiläum (z.B. 25. Jahrestag, 40. Jahrestag)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...lat razem! Życzę wspaniałej rocznicy ślubu!
Betonung der Dauer einer Ehe und Glückwünsche zum Jubiläum
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Porcelanowej Rocznicy!
Glückwünsche zum 20. Hochzeitstag
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Srebrnej Rocznicy!
Glückwünsche zum 25. Hochzeitstag
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Rubinowej Rocznicy!
Glückwünsche zum 40. Hochzeitstag
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Perłowej Rocznicy!
Glückwünsche zum 30. Hochzeitstag
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Koralowej Rocznicy!
Glückwünsche zum 35. Hochzeitstag
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Złotej Rocznicy!
Glückwünsche zum 50. Hochzeitstag
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Najlepsze życzenia z okazji Diamentowej Rocznicy!
Glückwünsche zum 60. Hochzeitstag

Grußtexte - Genesung

Get well soon.
Wracaj do zdrowia!
Genesungswünsche, gebräuchlich auf Karten
I hope you make a swift and speedy recovery.
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Standardmäßige Genesungswünsche
We hope that you will be up and about in no time.
Przyjmij od nas życzenia zdrowia.
Standardmäßige Genesungswünsche von mehreren Personen
Thinking of you. May you feel better soon.
Myślami jestem z Tobą. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
Standardmäßige Genesungswünsche
From everybody at…, get well soon.
Od wszystkich w ..., wracaj szybko do zdrowia.
Genesungswünsche von mehreren Leuten am Arbeitsplatz
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Wszyscy w... pozdrawiają Cię serdecznie.
Genesungswünsche von mehreren Leuten am Arbeitsplatz

Grußtexte - Allgemeine Glückwünsche

Congratulations on…
Gratuluję...
Standardsatz für Glückwünsche
I wish you the best of luck and every success in…
Życzę powodzenia w przyszłości i samych sukcesów w...
Glückwünsche zu zukünftigen Erfolgen
I wish you every success in…
Życzę samych sukcesów w...
Glückwünsche zu zukünftigen Erfolgen
We would like to send you our congratulations on…
Chcemy Ci pogratulować...
Glückwünsche zu einer bestimmten Angelegenheit
Well done on…
Gratuluję...
Glückwünsche zu einer bestimmten Angelegenheit
Congratulations on passing your driving test!
Gratuluję zdania prawa jazdy!
Glückwünsche zur bestandenen Fahrprüfung
Well done. We knew you could do it.
Gratulacje. Wiedziałem, że Ci się uda.
Glückwünsche an einen engen Freund oder ein Familienmitglied
Congrats!
Dobra robota!
Informell, relativ ungebräuchlich, Abkürzung für Glückwünsche

Grußtexte - Akademische Leistungen

Congratulations on your graduation!
Gratuluję ukończenia studiów!
Glückwünsche zum Studienabschluss
Congratulations on passing your exams!
Gratuluję zdania egzaminów!
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Pokazałeś, co potrafisz! Gratuluję świetnych wyników!
Sehr informelle und umgangssprachliche Glückwünsche zur bestandenen Prüfung
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratuluję obrony Magistra i życzę powodzenia w pracy.
Glückwünsche zum Abschluss eines Masterstudiums, zugleich gute Wünsche für die Zukunft
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratuluję świetnych wyników z egzaminu i życzę powodzenia w przyszłości.
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung, zugleich gute Wünsche für die Zukunft
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratuluję zdania egzaminów i życzę powodzenia w pracy.
Glückwünsche zur bestandenen Prüfung, zugleich gute Wünsche für die Karriere
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratuluję przyjęcia na uniwersytet. Powodzenia!
Glückwunsch zur Aufnahme an einer Universität

Grußtexte - Beileid

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Jesteśmy wszyscy głęboko wstrząśnięci nagłą śmiercią ... i chcielibyśmy wyrazić nasze najgłębsze współczucie.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
We are so very sorry to hear about your loss.
Bardzo nam przykro słyszeć o stracie Twego bliskiego.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Składam wyrazy szczerego współczucia.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jesteśmy poruszeni z powodu przedwczesnej śmierci Pana/Pani syna / córki / męża / żony, ... .
Beileidsbekundung beim Tod des Sohns/der Tochter/des Ehepartners der trauernden Person, mitsamt Namen des/r Verstorbenen
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Proszę przyjąć nasze najgłębsze kondolencje i wyrazy współczucia w tym najtrudniejszym czasie.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Całym sercem jesteśmy z Wami i Waszą rodziną w tym najtrudniejszym okresie.
Beileidsbekundung beim Tod einer der trauernden Person nahestehenden Person

Grußtexte - Karriere

We wish you the best of luck in your new job at…
Życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia w nowej pracy w ...
Gute Wünsche zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Od wszystkich pracowników..., życzymy powodzenia w nowym miejscu pracy.
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
We wish you the best of luck in your new position of…
Życzymy wszystkiego, co najlepsze na nowym stanowisku...
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
We wish you every success for your latest career move.
Życzymy Ci samych sukcesów w związku z ropoczęciem kolejnego kroku w karierze zawodowej.
Gute Wünsche ehemaliger Kollegen zum Erfolg in einer neuen Arbeitsstelle
Congratulations on getting the job!
Gratuluję nowej pracy!
Glückwünsche zu einer neuen, lukrativen Position
Good luck on your first day at…
Powodzenia w nowej pracy w...
Gute Wünsche für den ersten Arbeitstag in einer neuen Arbeitsstelle

Grußtexte - Geburt

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Cieszymy się z wieści o narodzinach waszego synka/waszej córeczki. Gratulujemy!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
Congratulations on your new arrival!
Gratulacje z okazji narodzin dziecka!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Młodej mamie: Najlepsze życzenia dla Ciebie i Twojego syna /Twojej córki.
Glückwünsche an eine Frau zur Geburt ihres Kindes
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulujemy przyjścia na świat Waszego ślicznego dziecka!
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Dumnym rodzicom, gratulacje z okazji przyjścia na świat.... Będziecie wspaniałymi rodzicami.
Glückwünsche an ein Paar zur Geburt ihres Kindes

Grußtexte - Danksagung

Many thanks for…
Dziękuję bardzo za...
Generelle Danksagung
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chcę podziękować w imieniu mojego męża/mojej żony i swoim za...
Danksagung im eigenen Namen und im Namen einer weiteren Person
I really don't know how to thank you for…
Nie wiem, jak mogę podziękować za...
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
As a small token of our gratitude…
Jako dowód wdzięczności...
Übergabe eines Geschenks als Ausdruck von Dankbarkeit
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chcielibyśmy złożyć nasze najgorętsze podziękowania ... za...
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
We are very grateful to you for…
Jesteśmy bardzo wdzięczni za...
Ausdruck von Dankbarkeit für eine bestimmte Handlung
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Nie ma o czym mówić. Wręcz przeciwnie: to ja powinienem Ci podziękować!
Antwort auf Danksagung einer Person; man selbst hat aus der Handlung der Person einen Nutzen gezogen

Grußtexte - Festtagsgrüße

Season's greetings from…
Najlepsze życzenia świąteczne...
Gebräuchlich in den USA zu Weihnachten und Neujahr
Merry Christmas and a Happy New Year!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Gebräuchlich in Großbritannien zu Weihnachten und Neujahr
Happy Easter!
Radosnych Świąt Wielkanocnych!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zum Ostersonntag
Happy Thanksgiving!
Radosnego Święta Dziękczynienia!
Gebräuchlich in den USA zum Erntedankfest
Happy New Year!
Szczęśliwego Nowego Roku!
Gebräuchlich zum neuen Jahr
Happy Holidays!
Wesołych Świąt!
Gebräuchlich in den USA und Kanada zum Urlaub in der Weihnachtszeit
Happy Hanukkah!
Wesołej Chanuki!
Gebräuchlich zu Chanukka
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Życzę Ci szczęśliwego Diwali. Niech ten rok będzie radośniejszy od poprzednich.
Gebräuchlich zu Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zu Weihnachten
Merry Christmas and a Happy New Year!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!
Gebräuchlich in christlichen Ländern zu Weihnachten und zum neuen Jahr