Hindi | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Gửi Vi,
प्यारे मित्र रहीम
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Gửi bố / mẹ,
प्यारे माता पिता,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Cháu chào chú Triều,
प्रीय चाचा जी,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Lam thân mến,
कैसे हो जय,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Thương thân mến,
ओय राहुल!
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Tùng à,
रीमा,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Gửi bạn,
मेरे प्यारे...,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Anh / Em thân yêu,
मेरी प्यारी...,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Trúc thân yêu,
प्यारी नीना,
Informell, Ansprache eines Partners
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Antwort bei einer Korrespondenz
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Antwort bei einer Korrespondenz
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Bạn có rảnh vào...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Mình rất tiếc khi hay tin...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Vorstellung der eigenen Website
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... gửi lời chào cho bạn.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Cho mình gửi lời chào tới...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Bitte um Antwort
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही जवाब लिखना.
Direkt, Bitte um Antwort
Hãy hồi âm cho mình khi...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Email an Familie und Freunde
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Email an Partner
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Thân,
शुभकामनाएं,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Thân thương,
शुभकामनाएं,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Informell, Email an Familie oder Freunde
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Thân thương,
ढेर सारा प्यार,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informell, Email an Familie oder Freunde