Ungarisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Milý Johne,
Kedves John!
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Milá mamko / Milý taťko
Kedves Anya / Apa!
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Milý strejdo Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Ahoj Johne,
Szia John!
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Čau Johne,
Szia John!
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Johne,
John!
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Můj milý / Má milá,
Kedvesem / Drágám!
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Můj/Má nejdražší,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Nejdražší Johne,
Drága John!
Informell, Ansprache eines Partners
Děkuji za tvůj e-mail.
Köszönöm az e-mailedet.
Antwort bei einer Korrespondenz
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Jó volt újra hallani felőled.
Antwort bei einer Korrespondenz
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Azért írok, hogy elmondjam...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Už máš nějaké plány na... ?
Van már programod...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Örömmel hallottam, hogy ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Je mi moc líto, že...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Vorstellung der eigenen Website
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... posílá pozdrav!
... üdvözletét küldi.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Pozdravuj ode mě... .
Add át üdvözletemet ....
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Těším se na tvojí odpověď.
Várom válaszodat.
Bitte um Antwort
Napiš brzy.
Írj vissza hamar.
Direkt, Bitte um Antwort
Napiš mi prosím, až...
Írj, ha ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Írj, amint többet tudsz.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Opatruj se.
Vigyázz magadra.
Email an Familie und Freunde
Miluji tě.
Szeretlek.
Email an Partner
S přáním všeho nejlepšího,
Legjobbakat!
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Mějte se moc hezky,
Kívánom a legjobbakat!
Informell, Email an Familie oder Freunde
Nejsrdečnější pozdravy,
Üdvözlettel,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Jen to nejlepší,
Legjobbakat!
Informell, Email an Familie oder Freunde
S láskou,
Szeretettel,
Informell, Email an Familie oder Freunde
S láskou,
Szeretettel,
Informell, Email an Familie oder Freunde
S láskou,
Sok puszi, / Szeretettel,
Informell, Email an Familie oder Freunde