Englisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Milý Johne,
Dear John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Milá mamko / Milý taťko
Dear Mum / Dad,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Milý strejdo Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Ahoj Johne,
Hello John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Čau Johne,
Hey John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Johne,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Můj milý / Má milá,
My Dear,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Můj/Má nejdražší,
My Dearest,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Nejdražší Johne,
Dearest John,
Informell, Ansprache eines Partners
Děkuji za tvůj e-mail.
Thank you for your E-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
It was good to hear from you again.
Antwort bei einer Korrespondenz
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
I am very sorry I haven't written for so long.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Píši, abych Ti řekl(a), že...
I am writing to tell you that…
Überbringung wichtiger Nachrichten
Už máš nějaké plány na... ?
Have you made any plans for…?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
It was so kind of you to write / invite / send…
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
S potěšením (vám) oznamuji, že...
I am delighted to announce that…
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
I was delighted to hear that…
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
I am sorry to inform you that…
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Je mi moc líto, že...
I was so sorry to hear that…
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Vorstellung der eigenen Website
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Please add me on...messenger. My username is…
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... posílá pozdrav!
…sends his/her love.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Pozdravuj ode mě... .
Say hello to…for me.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Těším se na tvojí odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Bitte um Antwort
Napiš brzy.
Write back soon.
Direkt, Bitte um Antwort
Napiš mi prosím, až...
Do write back when…
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send me news, when you know anything more.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Opatruj se.
Take care.
Email an Familie und Freunde
Miluji tě.
I love you.
Email an Partner
S přáním všeho nejlepšího,
Best wishes,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Mějte se moc hezky,
With best wishes,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Nejsrdečnější pozdravy,
Kindest regards,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Jen to nejlepší,
All the best,
Informell, Email an Familie oder Freunde
S láskou,
All my love,
Informell, Email an Familie oder Freunde
S láskou,
Lots of love,
Informell, Email an Familie oder Freunde
S láskou,
Much love,
Informell, Email an Familie oder Freunde