Vietnamesisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

ถึง จอห์น
Gửi Vi,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
เรียน คุณลุงเจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
สวัสดี จอห์น
Lam thân mến,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
จอห์น
Tùng à,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
ถึงสุดที่รัก
Gửi bạn,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
ถึง สุดที่รัก
Anh / Em thân yêu,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
ถึงจอห์นที่รัก
Trúc thân yêu,
Informell, Ansprache eines Partners
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Antwort bei einer Korrespondenz
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Antwort bei einer Korrespondenz
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Überbringung wichtiger Nachrichten
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Vorstellung der eigenen Website
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
... gửi lời chào cho bạn.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Bitte um Antwort
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direkt, Bitte um Antwort
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
ขอให้โชคดีนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Email an Familie und Freunde
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Email an Partner
ขอให้โชคดีนะ
Thân ái,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
ขอให้คุณโชคดี
Thân,
Informell, Email an Familie oder Freunde
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Thân thương,
Informell, Email an Familie oder Freunde
ด้วยความหวังดี
Thân mến,
Informell, Email an Familie oder Freunde
ด้วยความรัก
Thân mến,
Informell, Email an Familie oder Freunde
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informell, Email an Familie oder Freunde
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informell, Email an Familie oder Freunde