Portugiesisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Hej John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej mamma/pappa,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Hej farbror/morbror Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hallå John,
Olá Vítor,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej John,
Oi Vítor,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
Vítor,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Min älskling,
Meu querido,
Minha querida,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Raring,
Meu amado,
Minha amada,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Min käre John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informell, Ansprache eines Partners
Tack för ditt mejl.
Obrigado por seu e-mail.
Antwort bei einer Korrespondenz
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Antwort bei einer Korrespondenz
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Jag skriver för att berätta att ...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Har ni några planer för ...?
Você já fez planos para ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Jag är glad att kunna berätta att ...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Jag är glad att höra att ...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Lamento informá-lo que ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Vorstellung der eigenen Website
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... hälsar.
...manda lembranças.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Hälsa ... från mig.
Diga olá para ... por mim.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Espero ter notícias suas em breve.
Bitte um Antwort
Mejla mig så fort som möjligt.
Escreva novamente em breve.
Direkt, Bitte um Antwort
Mejla mig gärna när ...
Escreva de volta quando...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Mejla mig så fort du vet något mer.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sköt om dig.
Cuide-se.
Email an Familie und Freunde
Jag älskar dig.
Eu te amo.
Email an Partner
Hälsningar,
Abraços,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Hjärtliga hälsningar,
Com carinho,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Hjärtligaste hälsningar,
Com carinho,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Jag önskar dig allt gott,
Tudo de bom,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Många kramar,
Com todo meu amor,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Puss och kram,
Com muito amor,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Kramisar,
Com muito amor,
Informell, Email an Familie oder Freunde