Esperanto | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Hej John,
Estimata John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej mamma/pappa,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Hej farbror/morbror Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hallå John,
Saluton John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej John,
Saluton John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Min älskling,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Raring,
Mia kara,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Min käre John,
Estimata John,
Informell, Ansprache eines Partners
Tack för ditt mejl.
Dankon pro via retpoŝto.
Antwort bei einer Korrespondenz
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwort bei einer Korrespondenz
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Jag skriver för att berätta att ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Har ni några planer för ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Jag är glad att kunna berätta att ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Jag är glad att höra att ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Vorstellung der eigenen Website
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... hälsar.
...sendas lian/ŝian amon.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Hälsa ... från mig.
Diru saluton al... por mi.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Bitte um Antwort
Mejla mig så fort som möjligt.
Reskribu baldaŭ.
Direkt, Bitte um Antwort
Mejla mig gärna när ...
Skribu reen kiam...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Mejla mig så fort du vet något mer.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sköt om dig.
Atentu.
Email an Familie und Freunde
Jag älskar dig.
Mi amas vin.
Email an Partner
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Hjärtliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Hjärtligaste hälsningar,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Jag önskar dig allt gott,
Ĉion bonan,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Många kramar,
Ĉiu mia amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Puss och kram,
Multe da amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Kramisar,
Multa amo,
Informell, Email an Familie oder Freunde