Chinesisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Hej John,
亲爱的约翰,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Hallå John,
你好,约翰,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Hej John,
嘿,约翰,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
John,
约翰,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Min älskling,
我亲爱的,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Raring,
我最亲爱的,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Informell, Ansprache eines Partners
Tack för ditt mejl.
谢谢您的邮件。
Antwort bei einer Korrespondenz
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Antwort bei einer Korrespondenz
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Überbringung wichtiger Nachrichten
Har ni några planer för ...?
你对...有什么计划吗?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
Jag är glad att kunna berätta att ...
很高兴宣布...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Jag är glad att höra att ...
听到...我非常高兴
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
很遗憾地告诉你们...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
听到...很遗憾
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Vorstellung der eigenen Website
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
请在...上加我,我的用户名是...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Bitte um Antwort
Mejla mig så fort som möjligt.
尽快回复。
Direkt, Bitte um Antwort
Mejla mig gärna när ...
当...,请回复我。
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Mejla mig så fort du vet något mer.
如果你有更多消息,请发送给我。
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Sköt om dig.
保重。
Email an Familie und Freunde
Jag älskar dig.
我爱你。
Email an Partner
Hälsningar,
衷心的祝福,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Många kramar,
致以我的祝福,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Puss och kram,
衷心祝福,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Kramisar,
衷心祝福,
Informell, Email an Familie oder Freunde