Schwedisch | Phrasen - Persönliche Korrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Дорогой Иван,
Hej John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Дорогая мама/папа
Hej mamma/pappa,
Informell, standardmäßige Ansprache der Eltern
Дорогой дядя Петя,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informell, standardmäßige Ansprache der Familie
Привет, Иван,
Hallå John,
Informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Здорово, Иван,
Hej John,
Sehr informell, standardmäßige Ansprache eines Freundes
Иван,
John,
Informell, direkte Ansprache eines Freundes
Любимый (ая),
Min älskling,
Sehr informell, Ansprache eines Angehörigen
Дорогой мой...
Raring,
Sehr informell, Ansprache eines Partners
Милый Иван,
Min käre John,
Informell, Ansprache eines Partners
Спасибо за E-mail.
Tack för ditt mejl.
Antwort bei einer Korrespondenz
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwort bei einer Korrespondenz
Извини, что так долго не писал(а)
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat
Мы так давно не общались
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Email an einen alten Freund, den man seit einiger Zeit nicht kontaktiert hat

E-Mail - Hauptteil

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Jag skriver för att berätta att ...
Überbringung wichtiger Nachrichten
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Har ni några planer för ...?
Einladung zu einer Veranstaltung oder einem Treffen
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Verwendet bei Dank / Einladung / Senden von Informationen
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Verwendet bei Dank für die Überbringung von Informationen / das Angebot / das Schreiben
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Honorierung eines Briefs / einer Einladung / einer Sendung
С удовольствием сообщаю, что...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Überbringung guter Nachrichten an Freunde
Я был рад услышать, что...
Jag är glad att höra att ...
Weitergabe einer Nachricht oder Neuigkeit
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Überbringung einer schlechten Nachricht an Freunde
Я так сожалею о...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Trösten eines Freundes, der schlechte Nachrichten überbracht bekommen hat
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Vorstellung der eigenen Website
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Anfrage an eine Person, zum Instant Messenger hinzugefügt zu werden

E-Mail - Schluss

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Ausdruck, dass man jemanden vermisst. Übermittelt an den Empfänger der Email
...тоже шлет приветы.
... hälsar.
Ausrichtung von Grüßen einer dritten Person
Передай ... привет от меня.
Hälsa ... från mig.
Ausrichtung von Grüßen an eine dritte Person, übermittelt an den Empfänger der Email
Надеюсь на скорый ответ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Bitte um Antwort
Ответь как можно скорее
Mejla mig så fort som möjligt.
Direkt, Bitte um Antwort
Напиши, если/когда...
Mejla mig gärna när ...
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Bitte um Antwort im Falle von Neuigkeiten
Береги себя.
Sköt om dig.
Email an Familie und Freunde
Я тебя люблю.
Jag älskar dig.
Email an Partner
С наилучшими пожеланиями
Hälsningar,
Informell, Email an Familie, Freunde oder Kollegen
С наилучшими пожеланиями,
Hjärtliga hälsningar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
С уважением..
Hjärtligaste hälsningar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Всего наилучшего,
Jag önskar dig allt gott,
Informell, Email an Familie oder Freunde
С любовью,
Många kramar,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Я вас люблю,
Puss och kram,
Informell, Email an Familie oder Freunde
Люблю,
Kramisar,
Informell, Email an Familie oder Freunde